Zwiększamy potencjał turystyczny-rozmowa z burmistrzem Chełmży Jerzym Czerwińskim

Chełmża Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Niedawno odebrał pan medal za remont i modernizację wieży ciśnień. Czy to kolejny punkt na turystycznej mapie Chełmży?

Z pewnością obiekt ten na przestrzeni lat popadł w zapomnienie i dopiero profesjonalnie przeprowadzone prace restauracyjne pokazały piękno naszej wieży ciśnień. Ta doceniona na szczeblu wojewódzkim i krajowym modernizacja zainspirowała nas do włączenia jej do oferty turystycznej i kulturalnej naszego miasta. Już w bieżącym roku podjęliśmy pierwsze próby udostępnienia jej do zwiedzania przez mieszkańców i turystów. Chcielibyśmy również, aby po przeprowadzeniu pewnych prac przygotowawczych wewnątrz budynku uruchomiony został w niej rodzaj galerii, obiektu, w którym można by eksponować m.in. twórczość lokalnych twórców i artystów oraz oczywiście różnego rodzaju wystawy objazdowe.

REKLAMA

Jednak obiekt pełni jeszcze funkcje wodociągowe…

Niedługo wieża ciśnień w swoim obecnym charakterze przejdzie do historii. Jest ona bardzo ładnie odrestaurowana, natomiast stan techniczny zbiornika współodpowiedzialnego za utrzymanie ciśnienia wody w sieci inspiruje do rozważenia zmiany stosowanej technologii regulacji ciśnienia. Docelowo planujemy wyłączenie wieży ciśnień z eksploatacji w tym zakresie, co powinno się stać w ciągu 2-3 lat. Obiekt ten w całości chcielibyśmy przeznaczyć na inne cele, obok tych wspomnianych powyżej, o ile warunki techniczne pozwolą, być może byłoby to również miejsce organizacji spotkań i zajęć ze sfery szeroko rozumianej kultury.


Systematycznie powiększa się też atrakcyjność terenów rekreacyjnych. Jakie są najbliższe plany w tym zakresie?

Uważamy, iż Chełmża i okolice predysponowane są do rozwoju turystyki weekendowej dla mieszkańców naszego regionu. Rozważamy różne pomysły na podniesienie atrakcyjności naszego miasta i przyciągnięcie do niego kolejnych turystów i osób poszukujących różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu. Głównym walorem naszego miasta, obok miejscowych zabytków, jest oczywiście piękne jezioro zlokalizowane w samym centrum miasta. Z nim też wiążemy nadzieje na dalszy rozwój. W kręgu naszych zainteresowań jest m.in. temat budowy mechanicznego wyciągu dla narciarzy wodnych. Miałby to być jeden z dłuższych torów w kraju. Jeżeli to by się nam udało, mogłaby to być jedna z większych atrakcji w regionie. Planujemy również intensyfikację działań w zakresie organizacji imprez plenerowych, z wykorzystaniem m.in. letniej sceny na wodzie, oraz dalszą współorganizację triathlonu, która to impreza powoli wrasta w kalendarz letnich wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. Nadal również poszukujemy inwestora, który na terenie kompleksu sportowego przy ul. 3 Maja, w sąsiedztwie Parku Miejskiego i jeziora, wzniósłby obiekt hotelowo- konferencyjny, którego oferta nakierowana byłaby m.in. na organizację obozów sportowych, z wykorzystaniem walorów jeziora. Oczywiście pomysł ten jest obecnie w sferze planów, w pewnym horyzoncie czasowym. 

Czy poza tym miasto podejmuje działania w innych obszarach?

Oczywiście, obok działań ściśle związanych z rozwojem i poprawą atrakcyjności turystycznej naszego miasta, nie zapominamy o poprawie jakości infrastruktury społecznej. Obecnie w fazie końcowej jest szereg inwestycji w miejskich obiektach oświatowych. Zakres prac objął praktycznie wszystkie obiekty, co jest niewątpliwie zdarzeniem bezprecedensowym w dobie naszego samorządu. W Szkołach Podstawowych nr 2 i 3 wykonano termomodernizację. Z kolei Szkoła Podstawowa nr 5 przeszła modernizację, stworzono w niej obiekt, który może samodzielnie funkcjonować jako pełna 8-letnia szkoła, zgodnie z założeniami reformy oświaty. W planach nadal pozostaje rewitalizacja terenów szkolnych, w szczególności modernizacja boisk sportowych, które zyskałyby nową nawierzchnię, oraz zwiększona byłaby ich funkcjonalność. Kolejnym przedsięwzięciem z zakresu infrastruktury oświatowej będzie budowa w partnerstwie z powiatem toruńskim pełnowymiarowej sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej. W ramach rewitalizacji śródmieścia planujemy również utworzyć Centrum Aktywności Społecznej, które powstanie w dawnym obiekcie należącym do Szkoły Podstawowej nr 3. Będzie ono miało charakter świetlicy środowiskowej dla osób zagrożonych wykluczeniem. Nie można w tym miejscu również nie wspomnieć o realizowanej aktualnie największej pod względem wartości na przestrzeni ostatnich 30 lat inwestycji miejskiej, tj. budowie i modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej o wartości 27 mln zł, której realizacja zakończy się jesienią przyszłego roku.

Czy miasto w jakiś sposób odczuwa jeszcze efekty reformy edukacji?

Niewątpliwie dostosowanie sieci szkół i ich organizacja w kontekście zmian wymuszonych reformą oświaty była ogromnym wyzwaniem. Nie ukrywam, iż dzięki ogromnemu wysiłkowi, uciążliwości i problemy, które niosła ze sobą reforma, ograniczyliśmy do minimum. Uniknęliśmy zwolnień nauczycieli, a dzieci w naszych szkołach nie muszą uczyć się na kilka zmian do późnych godzin popołudniowych, co niestety jest bolączką wielu szkół w innych miastach. Podjęliśmy aktywne działania poprawiające infrastrukturę przedszkolną oraz zwiększyliśmy w nich liczbę miejsc. W niedalekiej przyszłości chcemy stworzyć jeszcze dwa dodatkowe oddziały przedszkolne, a od przyszłego roku będziemy musieli wyprowadzić zerówki ze szkół. Tak więc czekają nas kolejne wyzwania.

A jakie zmiany czekają Ratusz Miejski?

Jeszcze najprawdopodobniej w tym roku rozpoczniemy prace konserwatorskie przy odnowieniu elewacji obu budynków Ratusza. W pierwszej kolejności prace obejmą mniejszy z budynków, a w kolejnym roku budynek główny Ratusza. Ponadto przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynków w zakresie uzgodnionym z konserwatorem zabytków, gdyż obiekty te wpisane są do rejestru zabytków. Chcielibyśmy, aby i te obiekty stanowiły kolejną perełkę i atrakcję na mapie turystycznej naszego miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *