Zmiany w hotelu nad Jeziorem Starogrodzkim. Będzie go prowadził kto inny

Box2 Wiadomości
Fot. nadesłane

Włodarze Chełmna intensywnie pracują nad ożywieniem ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim. Dotychczasowa formuła funkcjonowania Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży okazała się niekorzystna, dlatego potrzebne są zmiany. Jedną z nich będzie przejęcie działalności hotelowo-gastronomicznej obiektu przez Zakład Aktywności Zawodowej z Drzonowa.

Pod koniec 2019 r. przeprowadzony został audyt i analiza finansowa funkcjonowania Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży, zlokalizowanego nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie. Wykazały one jednoznacznie, że ECWM jest w słabej sytuacji finansowej i organizacyjnej. Do władz Chełmna docierają też głosy mieszkańców o tym, że od lat potencjał miejsca jest niewykorzystywany, a obiekt i jego oferta nie są dostosowywane do potrzeb indywidualnych klientów. Druga kwestia to prowadzenie go przez podmiot do tego niepowołany, czyli Chełmiński Dom Kultury, który powinien skupiać się na działaniach z zakresu kultury.

REKLAMA

Stworzona przez poprzednie władze miasta formuła ECWM jako części Chełmińskiego Domu Kultury od samego początku była nietrafiona, a przede wszystkim tymczasowa. Zła kondycja finansowa i organizacyjna tego miejsca wymaga reakcji i szybkiego zapoczątkowania w nim nowej ścieżki rozwoju. Zmiana formuły funkcjonowania jest konieczna, aby obiekt mógł funkcjonować jako kompleks hotelowo-gastronomiczny, ale był prowadzony przez podmiot, którego działalność na to pozwala – tłumaczy Artur Mikiewicz, burmistrz Chełmna.

To właśnie z tego powodu władze miasta zdecydowały się nawiązać współpracę z gminą Lisewo i powierzyć działalność gastronomiczno-hotelarską Zakładowi Aktywności Zawodowej z Drzonowa. Drzonowska jednostka zajmuje się aktywizacją zawodową i integracją społeczną osób z niepełnosprawnościami. Do tej pory prowadziła działalność wytwórczo-usługową. Teraz działalność zakładu zostanie poszerzona o hotelarstwo i gastronomię.

Większość zakładów aktywności zawodowej w Polsce prowadzi działalność restauracyjno-hotelarską i gastronomiczną i świetnie sobie z tym radzi. Zakład Aktywności Zawodowej będzie również otwarty na współpracę międzynarodową, zwłaszcza z miastami partnerskimi, którą bardzo chcemy rozwijać – wyjaśnia burmistrz Artur Mikiewicz. – Stosowne porozumienia i umowy zostaną zawarte z gminą Lisewo, jako organizatorem zakładu, przy poparciu radnych z obu gmin.

Władze miasta zwracają uwagę, że wejście na teren Chełmna Zakładu Aktywności Zawodowej niesie za sobą wiele korzyści, na różnorodnych płaszczyznach, także dla mieszkańców Chełmna z niepełnosprawnościami.

Zatrudnieni w ZAZ są objęci prawami pracowniczymi, dzięki czemu płacą oni podatki i nie obciążają kosztownego systemu opieki społecznej, a w przyszłości mają szansę na podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Na chwilę obecną zatrudnienie na nim znalazło 24 pracowników z niepełnosprawnościami mieszkających w Chełmnie – podsumowuje burmistrz Artur Mikiewicz.

Zakład Aktywności Zawodowej z Drzonowa przejmie działalność gastronomiczno-usługową nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie z początkiem 2021 r.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *