Zmiany osobowe w ECWM w Chełmnie. “Nie ma zgody na finansowanie studni bez dna”

Box2
fot. Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera w Chełmnie

Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży to instytucja powołana w celu prowadzenia działań w zakresie współpracy międzynarodowej. Profil instytucji w głównej mierze został podporządkowany jednak działalności gastronomicznej i hotelarskiej. Okazała się ona nierentowna. 

Bolączką włodarzy jest coraz bardziej pogarszająca się sytuacja finansowa centrum. Szacuje się, że miasto w ostatnich latach dopłacało ok. 300 tys. zł do funkcjonowania centrum wraz z ośrodkiem nad jeziorem. Prognozy na ten rok wskazują na kwotę bliską 0,5 mln zł. 

REKLAMA

Zwiększające się kwoty miejskich dotacji coraz mocniej obciążają finanse Chełmna. Biorąc pod uwagę to, że większość dochodów miasta pochodzi od mieszkańców, zasadne jest pytanie, co z funkcjonowania centrum ma przeciętny mieszkaniec Chełmna. Nie kwestionuję dorobku ECWM, ale trudno przejść obojętnie obok jego pogarszającej się kondycji finansowej – tłumaczy Artur Mikiewicz, burmistrz miasta Chełmna.

W chwili obecnej ECWM nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, a jego deficyt w 2019 r. wyniósł 180 tys. zł. Taki stan rzeczy wynika z faktu rosnących kosztów osobowych, braku efektywności energetycznej budynku generującego wysokie koszty oraz konieczności dużych nakładów inwestycyjnych i remontowych. Gdyby nie przychód w wysokości 140 tys. zł w wyniku przeznaczenia ośrodka na miejsce kwarantanny i zleceń usług gastronomicznych na rzecz chełmińskiego DPS-u i ośrodka kwarantanny w Grubnie, zagrożone stałyby się nawet wynagrodzenia pracowników. 

Pod koniec maja odbyliśmy spotkanie z kierownictwem i pracownikami ECWM. Przedstawiliśmy sytuację finansową ośrodka, otworzyliśmy dyskusję, pracownicy mogli zadawać pytania, zgłaszać zastrzeżenia i wyrażać swoje opinie, nakreśliliśmy warianty zmiany funkcjonowania ośrodka. Wielokrotnie dziękowałem pracownikom za ich zaangażowanie – mówi Artur Mikiewicz. 

Sytuacja wymagała podjęcia trudnych decyzji. Czterech pracowników z prawem do emerytury otrzymało wypowiedzenia. Wypowiedzenie ze zmianą warunków pracy (ograniczenie etatu do 1/3) otrzymała także p. kierownik.

Dążymy do tego, aby część osób zachowała pracę w nowej formule, a kolejna część pozostała w strukturach ChDK. Chcemy czerpać z ich umiejętności i doświadczenia, chcemy również utrzymać funkcję hotelowo-gastronomiczną ośrodka, ale pod warunkiem, że całość będzie się bilansować, nie ma zgody na finansowanie „studni bez dna” z budżetu miasta – podkreśla Artur Mikiewicz.

Na chwilę obecną nie podjęto jeszcze ostatecznych decyzji co do zmiany formuły funkcjonowania ośrodka. Rozważany jest wariant dzierżawy, spółdzielni socjalnej i Zakładu Aktywności Zawodowej. W ostatnim przypadku Chełmno mogłoby się stać współorganizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej, ale wymagałoby to podjęcia współpracy pomiędzy gminą Lisewo a miastem Chełmno i przyjęcia stosownych uchwał. Wówczas ZAZ mógłby prowadzić działalność jednocześnie w Chełmnie i Drzonowie. Bez względu jednak na rodzaj nowej formuły, zachowana zostanie idea poszerzania i rozwijania relacji z miastami partnerskimi.

Zmierzamy do zmiany formuły ośrodka na taką, która nie tylko zagwarantuje kontynuację, ale także rozwój współpracy między miastami. Działania powinny zostać rozszerzone o aktywne pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych, a także wzbogacone o nowe formy współpracy między miastami partnerskimi, włączającymi w działania nie tylko młodzież, ale także dorosłych i seniorów – podkreśla Artur Mikiewicz.

Informacje związane z ośrodkiem są na bieżąco przekazywane do miast partnerskich. W nadchodzący weekend do Chełmna, na posiedzenie Rady Fundacji ECWM, przyjadą partnerzy z Hann Munden. Planowane są rozmowy o dalszej współpracy i zacieśnianiu współpracy między miastami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *