Zmiana wysokości zasiłku i zwolnienie ze składek, czyli odpowiedź państwa na efekty epidemii

Wiadomości
fot. Pixabay

Od 8 marca 2020 r. zmieniła się wysokość zasiłku chorobowego za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy – poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dodatkowo, osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS zostały zwolnione z opłacania składek za drugi kwartał 2020 roku. 

15 zł – tyle wynosi wysokość zasiłku chorobowego, przysługującego ubezpieczonym, którzy są niezdolni do pracy z powodu zakażenia lub choroby układu oddechowego, oznaczonych w zaświadczeniu lekarskim jako U07.1 COVID-19, według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. 

REKLAMA

Jak tłumaczy KRUS, wyższy zasiłek chorobowy, w postaci 15 zł przysługuje z tytułu niezdolności trwającej do 14 dni. Przyznawany jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Podwyższenie zasiłku jest efektem rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z 19 marca. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 21 marca 2020 r., z mocą od dnia 8 marca 2020 r.

Ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy w kwocie 15 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni, jeżeli ta niezdolność jest spowodowana zakażeniem lub chorobą układu oddechowego oznaczonymi w zaświadczeniu lekarskim jako U07.1 COVID-19, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych – czytamy w rozporządzeniu.

Również inne ważne zmiany czekają na objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS – zgodnie z ustawą z 31 marca o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Takie osoby zostały zwolnione z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 roku. Zostaną one opłacone przez budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zarówno podwyższony zasiłek, jak i zwolnienie z opłacania składek za drugi kwartał bieżącego roku są odpowiedzią na obecną trudną sytuację związaną z epidemią koronawirusa. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *