Złóż wniosek i zyskaj dofinansowanie na usunięcie azbestu

Czernikowo Powiat toruński

Planujesz pozbyć się wreszcie azbestu ze swojego terenu? Nic prostszego – już teraz złóż wniosek, a usuniesz ten rakotwórczy materiał całkowicie za darmo.

Rusza kolejna edycja naboru wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Przyjmowane będą wszystkie wnioski – warunkiem uzyskania dotacji jest tylko realizacja przedsięwzięcia do 30 września 2019 r. oraz posiadanie stosownego pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, wydanego przez starostę toruńskiego. Dotacja obejmuje jedynie koszt usunięcia oraz utylizacji materiałów azbestowych, nie pokrywa za to wydatków związanych z położeniem nowego pokrycia dachowego. 50 proc. dofinansowania pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a 50 proc. z budżetu gminy Czernikowo.

REKLAMA

Wnioski wraz z załącznikami i oświadczeniem należy składać w Urzędzie Gminy do 15 kwietnia. Formularz dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.czernikowo.pl w zakładce „Formularze – Ochrona Środowiska”. Poza tym dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy – pok. nr 27, nr tel. (54) 287 50 01 wew. 33.

– Dzięki udziałowi w konkursach WFOŚiGW co roku udaje nam się zutylizować ok. 50 ton azbestu – mówi Mariusz Gutowski z Urzędu Gminy. – Każdy, kto złoży wniosek o dofinansowanie demontażu i utylizacji azbestu, dostanie je. Najczęściej o zwrot kosztów ubiegają się właściciele domów mieszkalnych. O usunięcie azbestu z wielkokubaturowych obiektów – jak stodoły, garaże, obory – wnioskuje się rzadziej, bo wiąże się to z większymi nakładami finansowymi na montaż nowego dachu. Chociaż ogólnopolski program usuwania azbestu zakłada całkowitą jego utylizację do 2032 r., wciąż ten materiał występuje dość powszechnie w całym kraju. W latach 70., gdy nie zdawano sobie sprawy, jak jest szkodliwy, był używany jako trwały i odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne materiał do pokrycia dachów. Największe zagrożenie niesie ze sobą nie tyle sam azbest, co pył azbestowy, który wytwarza się przy jakichkolwiek pracach, np. konserwatorskich, dorabianiu ubytków, cięciu płyt azbestowych – wyjaśnia Mariusz Gutowski.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *