Zławieś Wielka przedłuża terminy naboru wniosków i składania deklaracji

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka
fot. Pixabay

W związku z obowiązującym stanem epidemii, Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej przedłużył nabór wniosków o usunięcie odpadów, zawierających azbest. Deklarację o wysokości opłaty za śmieci można z kolei dostarczyć po ponownym otwarciu urzędu dla interesantów.

Wnioski o usunięcie odpadów, zawierających azbest z terenu gminy Zławieś Wielka można składać do 15 maja. Odpowiedni wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest na stronie Urzędu Gminy. Początkowo nabór miał trwać do 17 kwietnia.

REKLAMA

Przed wprowadzeniem stanu epidemii, do 31 marca trzeba było także złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. To obowiązek każdego mieszkańca, nawet jeżeli sytuacja nieruchomości nie uległa zmianie. Wobec aktualnej sytuacji i wprowadzonych obostrzeń termin, ten przestał być obowiązujący. Wypełnione i podpisane deklaracje można dostarczyć po przywróceniu możliwości swobodnego poruszania się lub po otwarciu urzędu dla interesantów. Istnieje także możliwość dostarczenia deklaracji za pomocą poczty elektronicznej w postaci skanu i odesłania na adres mailowy ug@zlawies.pl lub odpadykomunalne@zlawies.pl. Deklaracje można poza tym wysłać pocztą tradycyjną albo pozostawić w skrzynce podawczej, zlokalizowanej w korytarzu za drzwiami wejściowymi do Urzędu Gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *