Zławieś Wielka: przebudują Jaśminową

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka
fot. UG Zławieś Wielka

Gmina Zławieś Wielka przygotowuje się do przebudowy ul. Jaśminowej w Starym Toruniu. Ta niegdyś cicha, osiedlowa droga jest ostatnio wykorzystywana przez mieszkańców Starego Torunia, Rozgart i Przysieka jako alternatywa dla zatłoczonej DK80.

Stan ul. Jaśminowej od dawna jest zły. Bitumowana nawierzchnia jezdni w wielu miejscach jest mocno zdegradowana, a wskutek kruszenia grysu wciąż powstają dziury i wyboje. Do tej pory gmina starała się rozwiązywać ten problem doraźnie, łatając kolejne ubytki. Jednak teraz dotychczasowa strategia okazuje się niewystarczająca: intensywny rozwój osiedli mieszkaniowych w podtoruńskich miejscowościach – Starym Toruniu, Przysieku i Rozgartach – spowodował, że na tej ulicy pojawił się duży ruch. Mieszkańcy tych wsi, próbując uniknąć jazdy zakorkowaną drogą krajową nr 80 między Toruniem a Bydgoszczą, wybierają właśnie ul. Jaśminową.

REKLAMA

Ruch na tej ulicy zwiększył się w ostatnim czasie znacząco – mówi zastępca wójta gminy Zławieś Wielka Krzysztof Rak. – Można powiedzieć, że ul. Jaśminowa wręcz przejęła obsługę komunikacyjną dużych osiedli, które wciąż się rozbudowują. W obecnej sytuacji doraźne naprawy już nie wystarczają. Dlatego przygotowujemy projekt gruntownej przebudowy i modernizacji tej ulicy – zapowiada włodarz gminy.

Jak wskazuje zastępca wójta, taka inwestycja stała się koniecznością w związku z dynamicznym rozwojem osiedli mieszkaniowych na terenie gminy – w ciągu zaledwie kilku miesięcy tego roku Urząd Gminy wydał więcej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (to dokument potrzebny prywatnemu inwestorowi przed rozpoczęciem budowy domu) niż w całym poprzednim roku kalendarzowym, który też był pod tym względem rekordowy.

Już teraz zabudowa tam jest bardzo gęsta – tłumaczy Krzysztof Rak. – Przysiek, Rozgarty i Stary Toruń praktycznie stanowią jeden organizm, nie ma wyraźnych granic pomiędzy tymi miejscowościami.

Osoby, które tam mieszkają, korzystają z ul. Jaśminowej, by dotrzeć do sklepów i szkoły podstawowej w Przysieku, a nie włączać się w ruch samochodowy na ruchliwej „osiemdziesiątce”.

Na jakim etapie przygotowania do modernizacji tej ulicy są obecnie? W czerwcu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał uchwałę, w której pozytywnie zaopiniował zamierzenie wójta gminy Zławieś Wielka dotyczące rozbudowy ul. Jaśminowej. Z kolei kilka tygodni temu gmina złożyła w Starostwie Powiatowym dokumentację projektową, na której podstawie ma zostać wydane pozwolenie na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID). Oczekuje się, że wniosek zostanie rozpatrzony w listopadzie. Szacowany koszt projektu to ok. 7 mln zł. Gmina ubiega się o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycja rozpocznie się na wiosnę przyszłego roku. 

Zakres prac budowlanych obejmie m.in. poszerzenie jezdni i wymianę nawierzchni z grysowej na asfaltową, budowę ciągów pieszych, stworzenie zatok postojowych dla samochodów, odwodnienie terenu poprzez rowy odparowujące i kanalizację deszczową, a także przebudowę niebezpiecznego skrzyżowania z ul. Popiełuszki w Przysieku.

Warto przypomnieć, że to kolejna inwestycja drogowa w tym miejscu. W 2019 r. zakończono realizację ścieżki rowerowej Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk, biegnącej równolegle do DK nr 80. Licząca ok. 10 km trasa odseparowała ruch pieszy i rowerowy od kołowego, co zwiększyło bezpieczeństwo użytkowników na tym terenie.

Tagged

1 thought on “Zławieś Wielka: przebudują Jaśminową

  1. A kiedy Gmina rozpocznie naprawy nawierzchni ul. LESNIEJ w Ŕozgartach, jest do trasa przejazdu autobusu MZK. Ta ulica jest jakiś koszmar, stan niespotykany nigdzie , naprawa tej ulicy powinna być priorytetem, zamiastJasminowej. Pytanie do Wójta gdzie jest większy ruch samochodowy, ul. Leśna czy Jasminowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.