Zławieś Wielka: magistrala prawie gotowa

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka
fot. Pixabay (ilustracyjne)

Jeszcze w tym miesiącu ma zakończyć się rozbudowa magistrali przesyłowej wody w Czarnym Błocie, która zapewni mieszkańcom stały dostęp do wody z toruńskiej sieci wodociągowej. Z kolei w marcu 2022 r. oddana do użytku po rozbudowie i modernizacji będzie stacja uzdatniania wody w Siemoniu.

Połączenie magistrali wodociągowej z Górska do Czarnego Błota ma stanowić odpowiedź na wzmożone zapotrzebowanie na wodę w związku z intensywną rozbudową osiedli mieszkaniowych na tym obszarze. Problemy z dostępem do wody pitnej dobrej jakości występowały zwłaszcza w miesiącach letnich, głównie od maja do września, kiedy znacząco wzrastał jej pobór. Inwestycja realizowana jest przez Zakład Usług Komunalnych w Rzęczkowie i współfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego.

REKLAMA

Poprzez przyłączenie do sieci Wodociągów Toruńskich mieszkańcy Czarnego Błota uzyskają stały dostęp do wody pitnej wysokiej jakości nawet w przypadku wystąpienia awarii hydroforni w Przysieku, która obsługiwała do tej pory tę miejscowość – wyjaśnia prezes Zakładu Usług Komunalnych w Rzęczkowie Ireneusz Kuśnierkiewicz. – W ten sposób zakończą się problemy z zanikami ciśnienia, które stanowiły pewną uciążliwość dla korzystających z wody mieszkańców i przedsiębiorców. Sieć połączy Górsk z Czarnym Błotem – od magistrali wodociągowej Toruńskich Wodociągów przez ul. Harcerską, dalej pod drogą krajową nr 80, aż do ul. Leśnej w Czarnym Błocie.

To bardzo ważne zadanie, dzięki któremu zapewnione zostanie właściwe ciśnienie wody nawet w okresach dużego na nią zapotrzebowania – mówi Krzysztof Rak, zastępca wójta gminy Zławieś Wielka. – Co istotne, wagę problemu dostrzegali sami mieszkańcy, przeznaczając na jego rozwiązanie środki z funduszu sołeckiego.

Powoli dobiega końca także budowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Siemoń. To zadanie strategiczne z punktu widzenia zabezpieczenia w wodę pitną mieszkańców północnej części gminy. Hydrofornia w Siemoniu zaopatruje w wodę miejscowości Siemoń, Łążyn, Rzęczkowo, Cichoradz, część Zarośla Cienkiego oraz część Skłudzewa.

Inwestycja obejmuje budowę nowych zbiorników retencyjnych oraz urządzeń do filtracji i odżelaziania wody – opisuje Krzysztof Rak. – Już za kilka miesięcy do mieszkańców wspomnianych miejscowości popłynie woda uzdatniana za pomocą nowoczesnej instalacji, a zamontowany system zdalnego sterowania umożliwi bieżący monitoring stacji.

Łączny koszt realizacji tej inwestycji wyniesie ok. 1,7 mln zł. Dofinansowanie obejmie blisko 64 proc. kosztów kwalifikowalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Realizacja zadania planowana jest do marca 2022 r.
Ponadto w ramach rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Zakład Usług Komunalnych realizuje kilka innych zadań. Budowana jest właśnie kolejna nitka wzdłuż ul. Źródlanej w Złejwsi Małej.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.