Zławieś inwestuje. Zaplanowano rozbudowę kanalizacji i termomodernizacje

Box1 Wiadomości Zławieś Wielka
fot. nadesłane

W budżecie gminy Zławieś Wielka uwzględnione zostały priorytetowe inwestycje, których realizacja pozwoli podnieść jakość życia mieszkańców. W planach jest m.in. budowa kanalizacji i termomodernizacja ośrodka zdrowia. Zadania pochłoną łącznie ponad 2,1 mln zł.

Pod koniec grudnia zeszłego roku gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn – etap I” ze środków Unii Europejskiej. Ostatecznie udało się pozyskać na ten cel ponad 1,1 mln zł. Zadanie będzie realizowane w bieżącym oraz w przyszłym roku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Infrastruktura odprowadzająca ścieki komunalne z obszaru aglomeracji Złejwsi Wielkiej zostanie rozbudowana. Przedsięwzięcie będzie obejmować nie tylko budowę głównego trzonu kanalizacji sanitarnej, ale także odgałęzień bocznych, przewodów tłocznych i przepompowni ścieków. Nowej sieci kanalizacyjnej mogą spodziewać się mieszkańcy Łążynka oraz właściciele nieruchomości zlokalizowanych przy drodze powiatowej w stronę Zarośla Cienkiego. Co z nieruchomościami, które znajdują się przy drodze powiatowej, ale na dalszym odcinku, prowadzącym do drogi wojewódzkiej?

REKLAMA

Realizacja drugiego etapu uzależniona jest od otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Taki warunek jest konieczny w związku z ograniczoną ilością pieniędzy w budżecie gminy – tłumaczy Krzysztof Rak, zastępca wójta w gminie Zławieś Wielka.

Inwestycje kanalizacyjne zostały zaplanowane także w innych miejscowościach gminnych, m.in. w Starym Toruniu. Jeden z najważniejszych etapów prac już się zakończył. Na ul. Szerokiej została zbudowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z bocznymi odgałęzieniami i niezbędną do funkcjonowania infrastrukturą. W chwili obecnej konieczne jest odtworzenie drogi. Roboty wykonuje firma z Włocławka, której zadaniem jest również odtworzenie podbudowy z kruszywa łamanego. 

Następnym działaniem związanym z odbudową ulicy będzie wykonanie warstwy profilującej i dywanika asfaltowego. Wykona je firma wyłoniona w przetargu, który wkrótce zostanie ogłoszony – informuje Krzysztof Rak.

Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia powstaną nowe miejsca postojowe, które odciążą obecnie funkcjonujący parking przy świetlicy wiejskiej. Realizacja inwestycji przebiega bardzo sprawnie, więc problemy komunikacyjne mieszkańców zakończą się w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy. 

We wtorek 18 lutego gmina podpisała kolejną umowę o dofinansowanie. Tym razem środki unijne zostaną przeznaczone na realizację projektu „Termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku”. Unijne wsparcie w wysokości 166 tys. zł zostanie uzupełnione środkami własnymi gminy w kwocie 89 tys. zł. Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. To przedsięwzięcie proekologiczne, które pozwoli zmniejszyć emisję szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Ściany zewnętrzne ośrodka zdrowia oraz stropodach zostaną ocieplone. Zadanie obejmuje także wykonanie nowej elewacji. Termomodernizacja placówki w Górsku także realizowana jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

To kolejna z inwestycji, które zmniejszają energochłonność budynków użyteczności publicznej w naszej gminie – zaznacza Krzysztof Rak.

Do tej pory gruntowne remonty przeszły Szkoła Podstawowa w Czarnowie, Szkoła Podstawowa w Łążynie, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, Ośrodek Zdrowia w Złejwsi Wielkiej i Przedszkole Gminne w Złejwsi Małej. We wszystkich obiektach udało się znacząco obniżyć koszty eksploatacji, a także nadać im nowy, estetyczny wygląd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.