Zebrania wiejskie w gminie Obrowo zakończone. Jak przebiegały?

Box2 Obrowo
Fot. Obrowo.pl

Zebraniem w Obrowie mieszkańcy gminy zakończyli tegoroczny cykl spotkań wiejskich. W ich trakcie wysłuchali sprawozdania wójta dotyczącego pracy gminy. Swoją czteroletnią kadencję relacjonowali obecni sołtysi. Głównym punktem zebrań było głosowanie, w którym wybrano nowych sołtysów wsi.

Spotkania odbywały się na przełomie lutego i marca. Przez miesiąc wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński i przewodniczący Rady Gminy Roman Skórski odwiedzili 21 sołectw. W zebraniach udział brali również radni poszczególnych okręgów wyborczych. W trakcie zebrań wójt omówił realizowane inwestycje, kwestie gospodarki finansowej, a także sprawy związane z opieką społeczną i oświatą. Nie zabrakło również informacji o tym, jakich inwestycji podejmie się gmina w niedalekiej przyszłości.

REKLAMA

– Nasz rozwój pod względem inwestycyjnym i społecznym zmierza w bardzo dobrym kierunku – podkreśla włodarz gminy. – Świadczą o tym wyrazy uznania i oklaski, przy pomocy których mieszkańcy okazali nam zadowolenie z realizacji naszych wspólnych działań. Co ważne, tegoroczne spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Była również wąska grupa ludzi, która przeszkadzała w prezentacji dorobku samorządu gminy. Śmiało mogę powiedzieć, że frekwencja była wyższa niż przed czterema laty, kiedy również wybieraliśmy sołtysów.

Zimowe spotkania były okazją do podsumowań także z ich strony. Przedstawili m.in. zadania, których realizacji podjęli się w minionej kadencji. Ostatnim z punktów zebrań było głosowanie. Mieszkańcy po raz kolejny wybrali członków rad sołeckich i swoich włodarzy. Tym razem na kadencję trwającą 5 lat.

Spośród 21 wybranych sołtysów aż 11 sprawować będzie swoją funkcję po raz pierwszy.

– Część sołtysów postanowiła zmniejszyć swoją aktywność w gminie – tłumaczy wójt Andrzej Wieczyński. – Są to osoby, które pracowały dla mieszkańców przez 5 lub 6 kadencji. Dla części z nich decyzja, którą podjęli, wiązała się z osiągniętym już wiekiem. Sołtysowanie to bowiem bardzo ciężka praca.

Jaki powinien być dobry sołtys? Osoba ta przede wszystkim musi znać sprawy lokalne, a przede wszystkim mieć dobry kontakt z sąsiadami i mieszkańcami wsi. Na włodarzy często wybierani są ludzie cieszący się dużym autorytetem, wyróżniający się charyzmą, a także inwencją w podejmowaniu wielu różnych działań.

– Sołtys to taki człowiek orkiestra – komentują mieszkańcy. – Powinien potrafić zorganizować spotkanie, zabawę, a także reprezentować nas na spotkaniach u wójta. Zaangażowany – taki powinien być najlepszy sołtys.

Wśród osób, które debiutują w tej roli, jest Karolina Słomczewska.

– Wystartowałam w wyborach za namową przyjaciół i znajomych – mówi sołtyska Skrzypkowa. – Pomyślałam: „dlaczego nie?”. Pewien pomysł na sołectwo już mam, jednak nie chciałabym go zbyt szybko zdradzać. Z pewnością zależy mi na aktywizacji mieszkańców i ich integracji. W naszej wsi są stosunkowo młodzi mieszkańcy. Inicjatyw nam nie zabraknie. Zaczniemy od placów zabaw, stworzenia siłowni pod chmurką i ciekawych spotkań. A co dalej? Czas pokaże.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *