Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +. Podsumowanie programów w Chełmnie

Box2 Wiadomości
fot. nadesłane

Chełmno skorzystało z możliwości 100 proc. dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego, umożliwiającego realizację zdalnych lekcji w okresie epidemii. Łącznie z dwóch programów rządowych udało się pozyskać 175 tys. zł i zakupić 83 laptopy.

Obowiązek zdalnej nauki obnażył wiele problemów, m.in. kłopoty z dostępem do sprzętu komputerowego i internetu. W ramach walki z wykluczeniem cyfrowym Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadziła dwa konkursy grantowe pn.: „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”. Umożliwiały one samorządom gminnym i powiatowym uzyskanie dofinansowania na zakup laptopów i tabletów, zwiększających efektywność kształcenia na odległość. Miasto Chełmno także wzięło udział w programach rządowych. Oba konkursy realizowane były ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” i działania „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

REKLAMA

W ramach pierwszego konkursu gmina miasto Chełmno pozyskała 70 tys. zł na zakup 48 laptopów. Sprzęt trafił do Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2 i nr 4 w Chełmnie, a następnie został wypożyczony uczniom i nauczycielom na potrzeby nauki zdalnej – mówi Artur Mikiewicz, burmistrz Chełmna.

Miasto stanęło także do drugiego konkursu, w którym nabór rozpoczął się 15 maja. „Zdalna Szkoła +” umożliwiała pozyskanie większych dofinansowań. Ostateczna kwota uzależniona była od liczby rodzin wielodzietnych, mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia.

Program „Zdalna Szkoła +” pozwolił nam na pozyskanie 105 tys. zł na zakup 35 laptopów. Sprzęt przekazaliśmy do chełmińskich podstawówek. Trafił on w pierwszej kolejności do rodzin wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – tłumaczy Magdalena Ludwikowska, dyrektor Centrum Obsługi Placówek Oświatowych.

W Szkole Podstawowej nr 1 z zakupionych komputerów skorzystało łącznie 3 nauczycieli i 9 uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 – 35 uczniów, a w Szkole Podstawowej nr 4 – 33 uczniów i 3 nauczycieli. Po zakończeniu nauki zdalnej zakupiony sprzęt pozostanie w szkołach i będzie wspierał uczniów i nauczycieli na lekcjach stacjonarnych.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *