Zbliża się termin składania wniosków o stypendia dla uczniów z gminy Obrowo.

Box2 Obrowo
fot. Pixabay.com

156 tys. zł – tyle gmina Obrowo przeznaczyła w pierwszym półroczu 2020 r. na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych. Wnioski o stypendia na nowy rok szkolny składać będzie można już od 15 sierpnia. 

Gmina zakończyła już wypłaty za okres od stycznia do czerwca, a rodzice uczniów mogą już myśleć wypłatach na kolejny rok. Stypendium do tej pory wynosiło od 933,72 zł do 1082,52 zł na ucznia. Gmina na wypłaty przeznaczyła łącznie 156 027,34 zł, z czego 148 587,34 zł wykorzystywane były z przeznaczeniem na stypendia szkolne, a pozostałe 7 440 zł pokrywały koszty zasiłku szkolnego.

REKLAMA

– Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców zmieniliśmy katalog możliwych wydatków. Został on uszczegółowiony i rozszerzony – tłumaczy wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. – Oprócz tradycyjnych rzeczy, które można kupić za pieniądze ze stypendium, pokrywamy również na przykład wydatki na okulary korekcyjne, soczewki, wyjazdy wakacyjne, edukacyjne, wycieczki, opłaty za komitet rodzicielski czy radę rodziców.

Nabór wniosków o stypendia na nowy rok szkolny rusza już 15 sierpnia. Wzory wniosków wcześniej pojawią się na stronie internetowej gminy, a także w dziale oświaty obrowskiego Urzędu Gminy. Kiedy nabór już ruszy, dostępne będą także w samych szkołach. Formularz można otrzymać również elektronicznie, kontaktując się z działem oświaty. Uprzednio konieczne jest jednak zgłoszenie chęci otrzymania go w takiej formie, pod adresem edukacja@obrowo.pl. Z zakupami na nowy rok nie trzeba czekać na otrzymanie stypendium.

– Jednak już obecnie rodzice, którzy będą ubiegać się o stypendium szkolne, mogą dokonywać zakupów do zrefundowania w ramach stypendium – zwraca uwagę wójt Wieczyński.

Regulamin przewiduje tutaj jednak okresy kwalifikowania. Zakupy podręczników uznawane są za kwalifikowane od czerwca. W przypadku pozostałych materiałów i przyborów szkolnych – od lipca. Opłaty za internet kwalifikowane są w okresie od września do czerwca, tak samo jak bilety miesięczne, koszt pobytu w bursie czy internacie.

Aby uzyskać refundację poniesionych kosztów, należy przedstawić imienne faktury, rachunki, czy też bilety miesięczne. Warto wziąć pod uwagę, że paragony i oświadczenia nie mogą być podstawą do wypłacania stypendiów szkolnych. 

W dostarczanej dokumentacji powinny znaleźć się informacje takie jak: nazwa wystawcy, data wystawienia bądź sprzedaży (powinna mieścić się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium), numer dokumentu, a także – w przypadku uczniów pełnoletnich – imię i nazwisko ucznia. W przypadku uczniów niepełnoletnich, podane musi zostać imię i nazwisko opiekuna prawnego. W dokumentach powinna znaleźć się również pełna nazwa przedmiotu, o którego refundację chcemy się ubiegać. Takie przedmioty jak np. plecak czy obuwie opatrzyć trzeba komentarzem „szkolny”. Jeśli na fakturze lub rachunku to słowo nie zostanie zamieszczone przy nazwie towaru, sprzedawca może potwierdzić to pieczęcią, opisem i czytelnym podpisem na odwrocie wydruku. 

Pełen katalog wydatków ponoszonych na cele edukacyjne w ramach stypendium szkolnego zasiłku szkolnego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Obrowie. Znaleźć tam można informacje o rodzaju i ilości przedmiotów, na które można przeznaczyć otrzymane pieniądze.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *