Zbliża się spis rolny. W gminie Łubianka trwa nabór na rachmistrzów

Box2 Wiadomości
fot. Pixabay

Powszechny Spis Rolny w 2020 r. rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 listopada. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy dla rolników. Mogą oni przekazywać informacje drogą elektroniczną, a także przez telefon lub w bezpośredniej rozmowie z rachmistrzami. W gminie Łubianka właśnie trwa nabór dla osób, które chcą pełnić tę funkcję.

Wójt gminy Łubianka ogłosił otwarty nabór na rachmistrzów terenowych od 15 czerwca. Zgłaszać można się do 8 lipca. Rachmistrzem może zostać osoba pełnoletnia, która jest mieszkańcem gminy Łubianka, posiada co najmniej średnie wykształcenie, płynnie posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie oraz nie była skazana na umyślne przestępstwo. Zakwalifikowani kandydaci będą musieli wziąć udział w szkoleniu i zdać egzamin końcowy, uzyskując co najmniej 60 proc. poprawnych odpowiedzi. Rachmistrzowie swoje zadania będą wykonywali na podstawie umowy zlecenia, co oznacza, że za swoją pracę otrzymają określone wynagrodzenie. Co będzie należało do ich obowiązków? Przede wszystkim przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich i telefonicznych oraz zbieranie danych według określonej metodologii i klucza pytań.

REKLAMA

Kandydaci swoje zgłoszenie z danymi osobowymi i kserokopią dokumentów, potwierdzających wykształcenie muszą w zamkniętej kopercie dostarczyć do 8 lipca do Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łubianka. Można to zrobić osobiście lub tradycyjną pocztą.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.