Zbliża się rozpoczęcie projektu edukacyjnego w chełmińskich podstawówkach

Box2 Wiadomości
Projekt będzie realizowany m.in. w SP 1. Fot. Łukasz Piecyk

Chełmińskie podstawówki już niedługo rozpoczną realizację projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności”. Uczniowie będą mogli brać udział w dodatkowych zajęciach, m.in. matematyczno-przyrodniczych czy językowych.

Projekt będzie realizowany od sierpnia 2020 r. do czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmnie. Będzie współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej „Innowacyjna Edukacja”. Projekt pozwoli na organizację dodatkowych zajęć, wykraczających poza podstawę programową, a także doposażenie placówek w sprzęt dydaktyczny i dokształcenie nauczycieli. Uczniowie będą rozwijać m.in. umiejętności matematyczne, przyrodnicze, językowe, a także kreatywność, przedsiębiorczość i krytyczne myślenie.

REKLAMA

W chełmińskich szkołach będą odbywały się różnorodne zajęcia, np. z programowania i robotyki, szachowe, z języka hiszpańskiego, a także dydaktyczno-wyrównawcze – tłumaczy Magdalena Ludwikowska, dyrektorka Centrum Obsługi Placówek Oświatowych. – We wszystkich szkołach w trakcie jednego roku szkolnego zostanie zorganizowanych ponad 2,8 tys. godzin takich zajęć.

Projekt zakłada także realizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne. Pozyskane dofinansowanie pozwoli też na zorganizowanie zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów z klas VIII. Dodatkowo pracownie biologiczno-przyrodnicze, chemiczne i matematyczno-fizyczne zostaną doposażone w pomoce naukowe.

Każda ze szkół zostanie też wyposażona w stół laboratoryjny do doświadczeń chemicznych, w narzędzia do TIK, a także pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i logopedii – dodaje Artur Mikiewicz, burmistrz Chełmna.

To jednak nie wszystko. Projekt pozwoli także na organizację prawie 200 godzin zajęć, opartych na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Dodatkowo nauczyciele będą mogli podnieść swoje kompetencje, uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach.

Projekt pochłonie łącznie prawie 1,8 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 1,5 mln zł, a dofinansowanie z budżetu państwa prawie 177 tys. zł. Gmina miasta Chełmno wniesie wkład własny w postaci udostępnienia sal lekcyjnych.

W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowań do realizacji postępowań przetargowych na dostawę pomocy naukowych i realizację szkoleń. Opracowujemy też regulaminy rekrutacji na poszczególne zajęcia, dokumenty aplikacyjne dla uczniów i nauczycieli, zadania związane z promocją projektu – podsumowuje burmistrz Artur Mikiewicz.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *