Zbliża się remont drogi powiatowej Wabcz-Linowiec

Powiat chełmiński Wiadomości
Fot. Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Starosta chełmiński Zdzisław Gamański i wicestarosta Wojciech Bińczyk, w obecności dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie Mariusza Kalkiewicza, podpisali 28 maja umowę na remont drogi powiatowej nr 1631C Wabcz – Linowiec.

Realizacji zadania podjął się Zakład Drogowo-Budowlany z Rogowa. Remont przeprowadzony zostanie na odcinku o długości niemal 4,5 km, zlokalizowanym na terenie gmin Stolno i Lisewo. W ramach przebudowy jezdnia zostanie poszerzona do 5 m, a istniejącą nawierzchnię wykonawca wyremontuje na całej długości odcinka. Dodatkowo wyremontowane zostaną uszkodzone krawędzie jezdni i istniejące zjazdy do posesji. Pobocza utwardzone będą kruszywem kamiennym oraz poszerzone do 1 m. Planowane jest także oczyszczenie i odtworzenie rowów na odcinku o długości ok. 5,2 km, a także remont skrzyżowań z drogami gminnymi oraz wewnętrznymi. Na koniec firma z Rogowa wykona oznakowanie poziome i pionowe oraz ustawi przy Szkole Podstawowej w Wabczu radar z aktywną tablicą o zmiennej treści, informujący o prędkości ruchu pojazdów. Zainstalowane zostaną ponadto na odcinku o długości 24 m bariery energochłonne.

REKLAMA

Inwestycja pochłonie łącznie ponad 2 mln zł i będzie w 60 proc. dofinansowywana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała kwota zarezerwowana została w budżecie powiatu chełmińskiego. Realizacja zadania zakończy się najpóźniej 25 października 2021 r.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *