Zawieszenie opieki rehabilitacyjnej. Niepełnosprawni mogą liczyć na rekompensatę

Box2 Powiat chełmiński Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Osoby niepełnosprawne z powiatu chełmińskiego, które straciły przez epidemię COVID-19 możliwość rehabilitacji przez co najmniej pięć dni w miesiącu, mogą wnioskować o wsparcie od PFRON w wysokości 500 zł. Pomoc finansowa będzie wypłacana maksymalnie za marzec, kwiecień i maj.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Program został rozszerzony o Moduł III, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Wysokość wsparcia wynosi 500 zł miesięcznie.

REKLAMA

Pomoc finansowa może zostać udzielona tym osobom, które utraciły możliwość korzystania z usług rehabilitacyjnych – wyjaśnia Ewa Wirosławska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie. – W każdym z miesięcy wykazanych we wniosku musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Wypłata środków realizowana jest przez okres maksymalnie trzech miesięcy, obejmujących marzec, kwiecień i maj. Wsparcie kierowane jest do osób, które są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej lub środowiskowych domów samopomocy, podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej lub placówek rehabilitacyjnych. W powiecie chełmińskim pomoc kierowana jest także do osób pełnoletnich od 18. do 25. roku życia, które są uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dla osób pełnoletnich od 18. do 24. roku życia, które są wychowankami specjalnych ośrodków wychowawczych lub szkolno-wychowawczych.

Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 10 kwietnia. Wnioski można składać w trybie ciągłym, ale nie później niż do 4 września – wyjaśnia Ewa Wirosławska.

Wnioski należy składać w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Co ważne, nie trzeba posiadać profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie. Wnioski będą rozpatrywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Tagged

1 thought on “Zawieszenie opieki rehabilitacyjnej. Niepełnosprawni mogą liczyć na rekompensatę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.