Zakończyły się roboty na ul. Nadwiślańskiej w Górsku

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka
Fot. ilustracyjne / Pixabay

Mieszkańcy gminy Zławieś Wielka mogą już korzystać z przebudowanej ul. Nadwiślańskiej. Na gminnej drodze pojawia się nawierzchnia bitumiczna, szerokość jezdni ujednolicono do 4 m, zbudowano także pobocza. To kolejny krok ku zwiększaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przed przebudową droga gminna w miejscowości Górsk była odcinkowo utwardzona kruszywem kamiennym. To stwarzało duże niedogodności dla użytkowników drogi, dlatego włodarze podjęli decyzję o modernizacji ul. Nadwiślańskiej. Prace podjęto na odcinku 450 m, znajdującym się pomiędzy gruntami ornymi i zabudowaniami gospodarczymi. Bezpośrednio przy drodze zlokalizowane są także nieruchomości mieszkalne. Droga gminna o powierzchni 1,8 tys. m2 została wyrównana i wyprofilowana wraz z zagęszczeniem istniejącej nawierzchni utwardzonej. Warstwy konstrukcyjne drogi zostały poza tym mechanicznie oczyszczone.

REKLAMA

Roboty drogowe obejmowały wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy poprzez ułożenie nowej warstwy kruszywa o grubości 8 cm, a także wykonanie warstwy ścieralnej poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm – wyjaśnia Monika Ryngwelska, inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka.

Szerokość drogi ujednolicono do 4 m. Zadbano także o przygotowanie poboczy gruntowych o szerokości 75 cm, co znacząco zwiększyło bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. Wykonawca uwzględnił poza tym dwustronny, daszkowy spadek jezdni o nachyleniu 2 proc., co umożliwia bezproblemowy spływ powierzchniowy wody deszczowej. 

Staramy się wykorzystywać każde wsparcie, które umożliwia zwiększenie liczby inwestycji realizowanych na terenie gminy Zławieś Wielka. W tym wypadku, podobnie jak w roku ubiegłym, uzyskaliśmy dofinansowanie na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – zaznacza Krzysztof Rak, zastępca wójta gminy Zławieś Wielka.

Prace wykonywała firma z Inowrocławia. Ten sam wykonawca podjął się także przebudowy ul. Szerokiej w miejscowości Stary Toruń. To kolejna ważna inwestycja, ponieważ przy ul. Szerokiej zlokalizowana jest remiza strażacka i świetlica wiejska, a dodatkowo odtworzenie drogi było niezbędne, gdyż wcześniej prowadzona była w tym miejscu budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Przebudowa ul. Nadwiślańskiej w Górsku pochłonęła łącznie ponad 100 tys. zł, z czego dotacja ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła 27 tys. zł. Z kolei roboty w Starym Toruniu wymagały finansowania w kwocie ponad 500 tys. zł i właśnie finiszują. 

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *