Zakończyły się najdłuższe konsultacje społeczne w Chełmnie

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Więcej ścieżek rowerowych, remont ulic chełmińskiej starówki, tętniące życiem targowisko miejskie, pozbycie się szyldów reklamowych psujących estetykę centrum i zwrot w kierunku budownictwa wielorodzinnego. To najważniejsze postulaty, które mieszkańcy Chełmna zgłaszali w trakcie konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne „Zaplanujmy nasze miasto!” realizowane były w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Wnioski, płynące z analizy wyników konsultacji, zostaną wykorzystane przy tworzeniu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta. Konsultacje organizowane były w postaci spotkań otwartych dla mieszkańców. Każdy zainteresowany projektowaniem miejskiej przestrzeni mógł zgłosić swoje propozycje i uwagi, a także wypełnić ankietę w wersji papierowej lub elektronicznej. Konsultacje składały się z dwóch etapów. 

REKLAMA

Pierwszy etap konsultacji został poświęcony funkcjonalności starówki, komunikacji miejskiej i regionalnej, układowi ścieżek rowerowych oraz turystyce – wymienia Klaudia Peplińska, specjalistka ds. komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Chełmna. – Jedną z pierwszych wyróżniających się potrzeb mieszkańców był zrównoważony transport.

Okazuje się, że prawie 70 proc. chełmnian porusza się po mieście pieszo, a tylko po 1 proc. rowerem i komunikacją miejską. Nie oznacza to jednak, że właśnie tak mieszkańcy Chełmna chcieliby się poruszać. Tylko 35 proc. z nich chciałoby się poruszać pieszo, a 33 proc. rowerem. To jasny sygnał dla włodarzy, że potrzebne są intensywne prace nad sieciowaniem ciągów rowerowych na terenie miasta. Pierwsze prace w tym kierunku już zostały podjęte. W związku z tym, że 18 proc. badanych chciałoby poruszać się komunikacją miejską, miasto będzie także dążyć do wydłużenia kursów i wytyczania nowych przystanków.

Postulatem podnoszonym przez mieszkańców była także konieczność uporządkowania przestrzeni miasta, zwłaszcza reklam i szyldów psujących estetykę centrum – dodaje Klaudia Peplińska.

Mieszkańcy zwracali także uwagę na konieczność wymiany nawierzchni staromiejskich ulic. Projekt remontu ulic chełmińskiej starówki jest już gotowy i czeka na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Mieszkańcy chcieliby także ożywienia starówki.

Dopatrują się szansy na to w żyjącym targowisku miejskim na chełmińskim rynku. Obraz gwarnego rynku, miejsca spotkań, zakupów, rozmów ma przed oczami wielu mieszkańców miasta. Będziemy robić wszystko, aby temu miejscu przywrócić blask – zapewnia Klaudia Peplińska.

W pierwszym etapie konsultacji rozmawiano także o tworzeniu nowych miejsc zieleni oraz ukwiecaniu miasta. Natomiast na drugim etapie konsultacji poruszono problemy mieszkaniowe. 

Spotkania poświęcone były m.in. termomodernizacji budynków oraz kwestiom własnościowym i konserwatorskim. Zbadano także sytuację osób zamieszkujących na terenie ROD im. 1 Maja – opisuje Klaudia Peplińska.

Okazało się, że 45 proc. ankietowanych chciałoby mieszkać w domach jednorodzinnych, a 39 proc. w blokach. Miasto do tej pory było nastawione na budownictwo jednorodzinne. Teraz już wiadomo, że politykę mieszkaniową trzeba będzie rozszerzyć o budownictwo wielorodzinne. Jeszcze w tym roku na sprzedaż zostaną wystawione 2 działki wielorodzinne. Począwszy od tego roku, miasto co roku będzie wystawiać na sprzedaż 2 działki mieszkaniowe wielorodzinne i 10 działek mieszkaniowych jednorodzinnych.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *