Zakończyła się przebudowa drogi w Witowążu. Teraz czas na Zimny Zdrój

Box2 Czernikowo Wiadomości
Fot. nadesłane

Mieszkańcy mogą już korzystać z przebudowanych dróg gminnych w Witowążu. To jednak nie koniec zadań z zakresu infrastruktury drogowej w gminie Czernikowo. Wykonawca rozpoczął już prace nad drogą w Zimnym Zdroju i zamierza je zakończyć do końca grudnia.

Gmina Czernikowo sukcesywnie przebudowuje gminne drogi. Celem inwestycji jest z jednej strony poprawa komfortu użytkowania dróg i tym samym zwiększenie jakości życia, ale z drugiej także troska o bezpieczeństwo mieszkańców. Drogi o zniszczonej nawierzchni, bez poboczy, chodników, właściwego oznakowania i o nieodpowiedniej szerokości to zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tak było do tej pory w Witowążu, ale mieszkańcy już od kilku tygodni mogą cieszyć się wyremontowaną drogą.

REKLAMA

Inwestycja w Witowążu realizowana była na odcinku 3,2 km, obejmującym dwie drogi gminne oraz skrzyżowanie z drogą powiatową. Przebudowa realizowana była od zjazdu z drogi powiatowej obok sklepu do leśnego rozwidlenia Wylewy-Pokrzywno. Przebudowywany był także odcinek obok tzw. „masztu leśników”, czyli biegnący od zjazdu z drogi powiatowej na wysokości kapliczki maryjnej do skrzyżowania z drogą gminną – tłumaczy Tomasz Krasicki, wójt gminy Czernikowo.

Wykonawca, firma Remikop z Torunia, w ramach przebudowy drogi gminnej w Witowążu ujednolicił szerokość jezdni na całym odcinku do 5 m szerokości, utworzył obustronne pobocza i zjazdy i wymienił nawierzchnię. Zadanie pochłonęło łącznie ponad 4 mln zł i w 60 proc. dofinansowywane było z Funduszu Dróg Samorządowych.

Oficjalne oddanie drogi w Witowążu do użytku odbyło się 16 października 2020 r. W wydarzeniu wzięli udział m.in. włodarze gminy Czernikowo wraz z wójtem Tomaszem Krasickim, sołtys i Rada Sołecka z Witowąża, inspektor nadzoru, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych i Kół Gospodyń Wiejskich oraz wykonawcy inwestycji. Przedstawiciele lokalnej społeczności na ręce wójta złożyli kwiaty i podziękowania. Nie zabrakło też symbolicznego przecięcia wstęgi. Drogę, zgodnie z tradycją, poświęcił ks. dziekan Piotr Siołkowski.

Mam nadzieję, że inwestycja przysłuży się mieszkańcom i dzięki niej na drogach gminnych będzie bezpieczniej – mówi wójt Tomasz Krasicki.

To nie koniec zadań z zakresu infrastruktury drogowej w gminie Czernikowo. Roboty na początku listopada ruszyły już także w Zimnym Zdroju. Przebudowa drogi gminnej, przebiegającej przez sołectwa Czernikowo i Zimny Zdrój, także wsparta jest dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60 proc. kosztów kwalifikowanych, do których w tym wypadku zaliczają się nadzór inwestorski oraz koszt opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie pochłonie łącznie 3 mln zł. Wykonawca, firma z Rogowa, zakończył już roboty geodezyjno-przygotowawcze. Teraz na odcinku ponad 3 km powstaje szeroka na 5 m jezdnia z obustronnymi poboczami i zjazdami. 

Zamontowane zostanie również aktywne oświetlenie oraz oznakowanie z lampami ostrzegawczymi, a także balustrada ochronna. Wykonawca zadba poza tym o stworzenie zatoki autobusowej – dodaje wójt Tomasz Krasicki.

Prace rozpoczęły się 9 listopada od skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Góry. Powinny potrwać, przy sprzyjających warunkach pogodowych, maks. 7 tygodni, czyli nie dłużej niż do końca 2020 r.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.