Zadbaj o swoją przyszłość. Zespół Szkół w Czernikowie rozpoczął rekrutację na nowy rok szkolny

Box2 Czernikowo
fot. nadesłane

Sale lekcyjne wyposażone w multimedia, specjalistyczne pracownie zawodowe, w tym 5 pracowni informatycznych i 2 pracownie logistyczne i własne ośrodki egzaminacyjne – tak prezentuje się zaplecze najnowocześniejszych szkół w regionie – Liceum, Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie. Rekrutacja już ruszyła. Ci, którzy zdecydują się wybrać naukę w Czernikowie, mogą liczyć na kształcenie w kierunku wielu zawodów. 

Decydując się na technikum, można wybrać kształcenie w kierunku zawodów technik informatyk lub technik logistyk. Profile klas w liceum to z kolei psychologiczno-pedagogiczna i kosmetyczna. Jeśli zaś postawimy na nauczanie w Branżowej Szkole I stopnia, możemy uzyskać dyplom w jednym z aż 13 zawodów: elektromechanika, mechanika pojazdów samochodowych, elektryka, rolnika, kucharza, murarza-tynkarza, stolarza, magazyniera-logistyka, piekarza, sprzedawcy, ślusarza, cukiernika i fryzjera. Szkoły mogą się przy tym pochwalić 100-procentową zdawalnością egzaminów.

REKLAMA

Nauka w technikum trwa 5 lat. Uczeń po jego ukończeniu uzyskuje wykształcenie średnie ogólne, a po zdaniu egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji – stopień technika informatyka lub technika logistyka. Istnieje możliwość kontynuacji nauki w liceum, a także podejścia do matury. 

W liceum spędzi się 4 lata na profilu kosmetycznym lub psychologiczno-pedagogicznym. Ten pierwszy oferuje rozszerzenia z języka polskiego, angielskiego i biologii. Na drugim są to również polski i angielski, lecz zamiast biologii WOS. Oba profile mają też przedmioty specjalistyczne uzupełniające. W przypadku kosmetycznego są to edukacja kosmetyczna, edukacja prozdrowotna oraz warsztaty kosmetyczne. Profil psychologiczno-pedagogiczny to z kolei podstawy psychologii, podstawy pedagogiki i zajęcia warsztatowe w przedszkolu.

Szkoła Branżowa I stopnia oferuje dualny system kształcenia, w klasie wielozawodowej. Cykl nauczania trwa tu 3 lata. Dzięki niej można uzyskać kwalifikacje zawodowe w wybranym kierunku kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Włocławku, natomiast praktyczne w zakładach pracy u wybranych pracodawców. Tytuł technika można zdobyć po uzupełnieniu wykształcenia średniego oraz wybranych kwalifikacji zawodowych.

Czernikowski Zespół Szkół nieustannie się rozwija. W minionych latach gmina realizowała projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie”, w ramach którego dofinansowany został szereg zadań. Mowa tu m.in. o wyposażeniu pracowni logistycznej i informatycznych. Pojawiły się tam komputery stacjonarne oraz All-In-One, zestawy naprawcze, routery, switche, laptopy, projektory, telewizory, drukarki, drukarki 3D, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, aparaty cyfrowe, ploter, tablice i monitory interaktywne oraz specjalistyczne oprogramowanie. Projekt umożliwił ponadto realizację doradztwa zawodowego w technikum i szkole branżowej, a także organizację zajęć pozalekcyjnych oraz kursy, dzięki którym nabyć można dodatkowe uprawnienia – np. kurs prawa jazdy, kurs barmański, obsługi kas fiskalnych czy wózków jezdniowych. Uczniowie mogą też liczyć na miesięczne płatne staże i wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego. Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Szkoły w Czernikowie to jedne z najlepiej wyposażonych i rozwiniętych technologicznie szkół w naszej części województwa, ale wciąż dążą do tego, by się rozwijać. Od czerwca planowana jest realizacja kolejnego unijnego projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie – nowe spojrzenie”. 160 uczniów technikum i szkoły branżowej będzie mogło w jego ramach skorzystać z dodatkowych zajęć, kursów KKZ czy staży uczniowskich. 

Pod względem wyposażenia czernikowskie szkoły zdecydowanie się wyróżniają. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w multimedia, w tym projektory, telewizory 65” i monitory interaktywne. Wyposażeniem nie odstaje także ośrodek egzaminacyjny. Pracownie informatyczne są nowoczesne, połączone światłowodowo i wyposażone we wszystkie urządzenia peryferyjne, a pracownie logistyczno-informatyczne mają profesjonalne oprogramowanie logistyczne i spedycyjne. Szkoła oferuje dostęp do szkolnej poczty e-mail i e-dziennika, a także darmowy dostęp do oprogramowania Office 365. Uczniowie mogą też liczyć na pomoc w znalezieniu pracodawców na praktyki i staże, zaopatrzeniu się w podręczniki, szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych i dodatkowe kursy. Szkoła organizuje liczne wyjazdy i wycieczki.

O tym, że warto wybrać naukę w jednej z czernikowskich szkół, nie trzeba nikogo przekonywać. Już na pierwszy rzut oka widać, że po ich ukończeniu zyskamy odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na Liceum, Technikum, czy Szkołę Branżową I stopnia. Możliwość poznania teorii, ale i praktyki, przekłada się bezpośrednio na większe szanse na odnalezienie się na rynku pracy. Dlatego warto postawić na Czernikowo – tu znajdziesz wszystko, czego oczekujesz od szkoły. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znaleźć można na stronie internetowej Zespołu Szkół w Czernikowie.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.