Wyższe opłaty za odpady komunalne w Złejwsi Wielkiej

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka
Fot. Pixabay

Od 1 lutego w gminie Zławieś Wielka obowiązywać będą nowe stawki za odpady komunalne w 2019 roku.Taką decyzję podjęła Rada Gminy na ostatniej sesji.

Od 1 lutego obowiązywać będą następujące opłaty za odpady komunalne:

REKLAMA

w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

  • 18,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,
  • 37,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,
  • 58,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 5 osób,
  • 78,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób;

w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

  • 36,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,
  • 74,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,
  • 116,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 5 osób,
  • 156,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

Zwiększone opłaty wiążą się ze zwiększeniem kosztów działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmującymi koszty: odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu  oraz  edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Należy podkreślić, że mimo zmian właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i dokonuje opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości podanej w zawiadomieniu na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zawiadomienia o wysokości opłat i terminach płatności będą dostarczane w styczniu 2019 r. za pośrednictwem poczty oraz gońca gminnego.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *