Wsparcie rządowe dla SOSW Chełmno. Samorząd pozyskał ponad 350 tys. zł

Box2 Powiat chełmiński Wiadomości
fot. Google Maps

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie od 2017 r. korzysta z dotacji, udzielanej w ramach programu „Za życiem”. Wsparcie wypłacane będzie cyklicznie do 2021 r. Tegoroczna transza w wysokości ponad 93 tys. zł została już przekazana.

Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ma na celu integrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz wspieranie ich rodzin. Dodatkowo w ramach programu przewidziana jest m.in. pomoc dla kobiet w ciąży, wspieranie matek z małoletnimi dziećmi, zwiększenie dostępności do rehabilitacji dla ciężko chorych dzieci, wsparcie rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną, zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin czy podniesienie jakości świadczeń opieki zdrowotnej. Powiat chełmiński w 2017 r. zdecydował się wziąć udział w programie „Za życiem” i zawarł w tym celu porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie. W porozumieniu samorząd zobowiązał się zrealizować wybrane zadanie programu w zamian za uzyskane na ten cel wsparcie finansowe. Chodzi o tworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Zadanie to w ramach programu realizuje 380 ośrodków na terenie kraju. Wiodącym ośrodkiem tego typu w powiecie chełmińskim jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie. Ośrodek powstał w 1979 r. i od ponad 40 lat pomaga niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży w rozwoju, przygotowując je do funkcjonowania w życiu codziennym. Instytucja prowadzi placówki edukacyjne każdego stopnia i internat.

REKLAMA

Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało samorządowi dotację celową w wysokości ponad 350 tys. zł. Pieniądze na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie przekazywane są od 2017 r., a ostatnia transza wpłynie w 2021 r. Rozliczenie 3. transzy dotacji za 2019 r. zostało już zaakceptowane. Dzięki temu w 2020 r. powiat mógł uzyskać kolejną transzę dotacji. Do budżetu wpłynęło ponad 93,5 tys. zł, które już trafiły na konto chełmińskiego ośrodka.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *