Wsparcie rządowe dla SOSW Chełmno. Samorząd pozyskał ponad 350 tys. zł

Box2 Powiat chełmiński Wiadomości
fot. Google Maps

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie od 2017 r. korzysta z dotacji, udzielanej w ramach programu „Za życiem”. Wsparcie wypłacane będzie cyklicznie do 2021 r. Tegoroczna transza w wysokości ponad 93 tys. zł została już przekazana.

Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ma na celu integrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz wspieranie ich rodzin. Dodatkowo w ramach programu przewidziana jest m.in. pomoc dla kobiet w ciąży, wspieranie matek z małoletnimi dziećmi, zwiększenie dostępności do rehabilitacji dla ciężko chorych dzieci, wsparcie rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną, zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin czy podniesienie jakości świadczeń opieki zdrowotnej. Powiat chełmiński w 2017 r. zdecydował się wziąć udział w programie „Za życiem” i zawarł w tym celu porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie. W porozumieniu samorząd zobowiązał się zrealizować wybrane zadanie programu w zamian za uzyskane na ten cel wsparcie finansowe. Chodzi o tworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Zadanie to w ramach programu realizuje 380 ośrodków na terenie kraju. Wiodącym ośrodkiem tego typu w powiecie chełmińskim jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie. Ośrodek powstał w 1979 r. i od ponad 40 lat pomaga niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży w rozwoju, przygotowując je do funkcjonowania w życiu codziennym. Instytucja prowadzi placówki edukacyjne każdego stopnia i internat.

REKLAMA

Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało samorządowi dotację celową w wysokości ponad 350 tys. zł. Pieniądze na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie przekazywane są od 2017 r., a ostatnia transza wpłynie w 2021 r. Rozliczenie 3. transzy dotacji za 2019 r. zostało już zaakceptowane. Dzięki temu w 2020 r. powiat mógł uzyskać kolejną transzę dotacji. Do budżetu wpłynęło ponad 93,5 tys. zł, które już trafiły na konto chełmińskiego ośrodka.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *