Wsparcie na zalesianie. Dobiega końca nabór wniosków

ARiMR Box2 Wiadomości
fot. Pixabay

Rolnicy, którzy chcą posadzić na swoich gruntach las, mogą składać wnioski o dofinansowanie tylko do końca lipca. Wnioskodawca może otrzymać nie tylko wsparcie na zalesianie, ale także premię pielęgnacyjną oraz premię zalesieniową. Wnioski należy składać w biurach powiatowych ARiMR lub przez platformę ePUAP.

“Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników, którzy są właścicielami, współwłaścicielami lub współmałżonkami właścicieli gruntów, przeznaczonych do zalesienia. Do zalesienia można przeznaczyć maks. 20 ha gruntów. Działka musi mieć min. 0.1 ha i nie może być szersza niż 20 metrów. Kryterium szerokości nie ma znaczenia, jeżeli działka sąsiaduje z lasem.

REKLAMA

W przypadku gruntów z sukcesją naturalną, do wniosku należy dołączyć plan zalesienia z wymogiem posadzenia lasu, sporządzony przez Nadleśniczego Lasów Państwowych.

Dla rolników dostępne są trzy rodzaje premii:

  1. Wsparcie na zalesianie. To jednorazowa płatność, której wysokość uzależniona jest m.in. od gatunku sadzonych drzew. Dodatkową pomoc można uzyskać na ogrodzenie zalesionego terenu. O takie wsparcie mogą także wnioskować jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.
  2. Premia pielęgnacyjna. Wypłaca jest przez 5 lat.
  3. Premia zalesieniowa. To płatność zryczałtowana z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej. Wypłacana przez 12 lat.

Wnioski można składać tylko do piątku 31 lipca w biurach powiatowych ARiMR, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub przez platformę ePUAP.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *