Wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw

Box1 Wiadomości
fot. Pixabay

Od przyszłego tygodnia rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej. Działanie dedykowane jest osobom, które prowadzą gospodarstwo na terenach objętych afrykańskim pomorem świń i chcą zrezygnować z hodowli trzody chlewnej.

Wsparcie finansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej na restrukturyzację małych gospodarstw na obszarach ASF można składać od 28 lutego do 28 marca 2020 r. Warunkiem jest posiadanie gospodarstwa większego niż 1 ha, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro. Premia przyznawana jest także osobom, które pracują na etacie lub prowadzą własną działalność, ponieważ wystarczy, że tylko 25% dochodów generowanych jest z produkcji rolniczej (oprócz chowu i hodowli ryb). Wnioskodawca nie musi być także objęty ubezpieczeniem KRUS.

REKLAMA

Bardzo ważne jest, że premia nie zostanie przyznana rolnikowi, jeżeli już wcześniej korzystał on z rekompensaty za nieutrzymywanie świń, z dotacji dla młodego rolnika, z dofinansowania na modernizację gospodarstwa czy z dofinansowania na założenie firmy na wsi.

Premia w wysokości 60 tys. będzie wypłacana w dwóch ratach. 80% tej kwoty trzeba przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe, czyli zakup nowych maszyn i urządzeń, budowę lub remont budynków gospodarskich albo na założenie sadów lub plantacji wieloletnich. Resztę funduszy można przeznaczyć na wydatki, związane z działalnością rolniczą w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych w nim wytworzonych.

Premia zostanie przyzna tylko wtedy, jeżeli wnioskodawca otrzyma 8 pkt. Punkty można uzyskać za średnią roczną liczbę świń w gospodarstwie, rodzaj planowanej produkcji, kompleksowość biznesplanu i docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *