Wsparcie finansowe na projekty kulturalne dla mieszkańców Wielkiej Nieszawki

Box1 Wiadomości Wielka Nieszawka
Gminne Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł.

Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce otrzymało grant na kulturalne pomysły mieszkańców. Jest jednocześnie jednym z 50 domów kultury w Polsce, które znalazły się w gronie beneficjentów. 

30 tys. zł dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury posłuży wsparciu projektu aktywizacji mieszkańców w sferze kulturalnej gminy Wielka Nieszawka. Projekt pod nazwą „#Aktywniwkulturze, czyli chcieć to móc” wspomoże lokalne inicjatywy, które będą odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. 

REKLAMA

Pomoc państwowej instytucji odbywa się w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020” i skierowana jest do tych domów kultury, które chcą wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, wprowadzając innowacyjne metody relacji z nimi. GCK w Małej Nieszawce było jedną ze 120 instytucji biorących udział w naborze do programu i jednocześnie jedną z 50, którym udało się do niego zakwalifikować.

Teraz przychodzi czas na wykorzystanie otrzymanych środków. Realizacja projektu grantowego odbywać się będzie w dwóch etapach. W pierwszym z nich przeprowadzone zostanie badanie, które pokaże potencjał społeczny i kulturowy gminy. Badaniem zajmą się socjolodzy z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, we współpracy z pracownikami GCK. Zakres prowadzonych działań obejmie wszystkie 4 sołectwa – Wielką Nieszawkę, Małą Nieszawkę, Brzozę oraz Cierpice. Cały proces polegał będzie na obserwacjach etnograficznych, spacerach badawczych, spotkaniach z uczniami, rozmowach, wywiadach oraz moderowanym warsztacie projektowym. Pierwszy etap potrwa od 1 do 2 miesięcy, pochłonie 8 tys. zł i pozwoli rozeznać się w oczekiwaniach mieszkańców, co będzie podstawą do przeprowadzenia drugiego.

Na podstawie badań opracujemy regulamin oraz wyciągniemy wnioski, dzięki czemu będziemy mogli podjąć działania pobudzające środowisko do aktywności – mówi dr Jarosław Dąbrowski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce. – Socjolodzy przeprowadzą badania, a później ogłosimy konkurs na inicjatywy społeczne. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje inicjatywy i otrzymać na to pieniądze. 

W drugim etapie przeprowadzony zostanie konkurs, bazujący na wynikach badań. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy, spośród których maksymalnie 7 zostanie wybranych i otrzyma dofinansowanie na realizację. Łączna pula pieniędzy przewidzianych na drugi etap to pozostałe 22 tys. zł z Narodowego Centrum Kultury. Proporcje podziału pieniędzy na wybrane inicjatywy zależeć mogą od zapotrzebowania. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu możliwe będzie, aby mieszkańcy mogli samodzielnie zdecydować o tym, jakie imprezy kulturalne chcieliby widzieć w swojej gminie. Pojawia się więc szansa na wykorzystanie potencjału społeczności, który do tej pory nie miał przestrzeni do zaistnienia.

Chodzi o to, aby mieszkańcy sami złożyli propozycje, a my wybierzemy i sfinansujemy te najlepsze – dodaje dr Jarosław Dąbrowski. – Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców, nie tylko stowarzyszeń. Wniosek będą mogły składać minimum trzyosobowe grupy.

Pierwszy etap projektu ma wystartować już pod koniec lutego. Pod koniec czerwca zakończyć ma się drugi etap. Wtedy też wyłonione zostaną najlepsze pomysły, które trafią do realizacji. Wyborem zajmie się specjalnie powołana komisja konkursowa. Projekt „#Aktywniwkulturze, czyli chcieć to móc” potrwać ma do końca października, co oznacza, że wszystkie z wybranych inicjatyw mieszkańców muszą zostać zrealizowane przed tym terminem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *