Wsparcie dla seniorów z województwa

Box2
Rozwożenie paczek do seniorów, którzy nie wychodzą z domu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Osiemdziesięciu seniorów z powiatu toruńskiego i brodnickiego skorzystało z bezpłatnych, gorących posiłków, dostarczanych do domów dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla dziennych domów opieki w Górznie i Przysieku. Prowadzona od poniedziałku 16 marca akcja pomocy najstarszym prowadzona jest na skutek szerzącej się epidemii koronawirusa. 

Seniorzy są jedną z grup najbardziej narażonych na zagrożenie, dlatego to właśnie im poświęcić trzeba szczególną uwagę. Wielu z nich to osoby samotne, które nie mają nikogo bliskiego, kto mógłby pomóc im w codziennych zakupach. Dzięki RPO, w Kujawsko-Pomorskim powstało już 41 domów dziennego pobytu, prowadzących zajęcia, w których uczestniczyło już blisko 2 tys. osób. Ponadto, 700 seniorów skorzystało z oferty powstałych przy niektórych domach i klubach seniora niestacjonarnych centrów usług środowiskowych. 

REKLAMA

W dowożeniu posiłków seniorom z okolic Górzna i Przysieka biorą udział pracownicy urzędu marszałkowskiego, którzy są jednocześnie żołnierzami Wojsk Ochrony Terytorialnej. 

Osoby starsze, które korzystają z programu teleopieki domowej również nie zostały bez pomocy. W programie bierze udział 225 osób, z których 10 zadeklarowało chęć skorzystania z pomocy przy zakupach. Pozostałe osoby korzystają ze wsparcia bliskich lub sąsiadów. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, który podlega wojewódzkiemu samorządowi, we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża realizuje projekt „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu”. Obejmuje on opiekę dzienną na obszarach wiejskich, pomoc sąsiedzką w miastach i wolontariat opiekuńczy w miastach na prawach powiatu. Tutaj również zmianie uległ zakres wsparcia, a biorącym udział zostaną dowiezione posiłki oraz zrobione zakupy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *