Wsparcie dla seniorów w gminie Lisewo

Box2 Powiat chełmiński Wiadomości
fot. Pixabay

Gmina Lisewo przystąpiła do udziału w projekcie dla seniorów, w ramach programu wzrostu społecznej aktywności, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Co można zyskać?

Seniorzy z gminy Lisewo zaproszeni są do udziału w projekcie pod nazwą „Wzrost aktywności społecznej i odkrycie wśród mieszkańców nowych liderów – edycja I”. Uczestnicy będą mogli skorzystać z form aktywności takich jak doradztwo psychologiczne, trening mentalny, wyjazdy studyjne, szkolenia czy imprezy otwarte. 

REKLAMA

Aby móc z nich skorzystać, trzeba jednak spełnić określone warunki. Grupą docelową projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niesamodzielność, będące mieszkańcami obszaru rewitalizacji, któremu podlega część wsi Lisewo, tj. ul. Boczna, ul. Chełmińska (część), ul. gen. Hallera, ul. Krucza i ul. ks. Łebińskiego. Nie można brać udziału w innych projektach dofinansowanych w ramach projektu wdrażania strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność LGD „Vistula – Terra Culmensis”. Jest też kryterium wiekowe. 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. 

Rekrutacja trwa do 28 lutego w Urzędzie Gminy w Lisewie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *