Wójt gminy Wielka Nieszawka bez wotum zaufania. Za nami sesja rady gminy

Box2 Wielka Nieszawka
fot. Łukasz Piecyk

Rada gminy Wielka Nieszawka podczas wczorajszej sesji nie udzieliła wójtowi Krzysztofowi Czarneckiemu wotum zaufania. Jednocześnie, wójt otrzymał od niej absolutorium. Co to oznacza dla gminy?

Wczorajsza sesja rady gminy nie przyniosła dobrych wieści dla obecnego wójta. Podczas głosowania nad wotum zaufania, tylko 7 radnych zagłosowało za. Przeciw było 8. Oznacza to, że wójt wotum zaufania nie otrzymał. By tak się stało, wymagana była bezwzględna większość głosów, czyli w tym przypadku – 8.

REKLAMA

Konsekwencją nieudzielenia wójtowi wotum zaufania jest możliwość zainicjowania przez radę gminy zainicjowanie procedury przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta. Taki scenariusz może mieć jednak miejsce tylko wtedy, gdy wotum zaufania zostanie nieudzielone w dwóch kolejnych latach. Warto zaznaczyć, że rada nie musi podejmować uchwały o referendum. Jest to zależne tylko od jej woli. Taka uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów.

Inaczej jest w przypadku nieudzielenia wójtowi absolutorium. Negatywny dla wójta wynik głosowania byłby tu równoznaczny z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta. Absolutorium wójt Krzysztof Czarnecki jednak otrzymał.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *