Wójt gminy Obrowo z apelem do marszałka. Chodzi o naprawę drogi

Box2 Obrowo
fot. ilustracyjne

W ostatnim czasie gmina Obrowo zdążyła już dokonać napraw, jeśli chodzi o kilka dróg położonych na jej terenie. Nie za wszystkie drogi odpowiada jednak gmina, dlatego nie każdą dziurę może załatać. Tak jest w przypadku łączącego Silno i Obrowo odcinka drogi wojewódzkiej nr 258. Dlatego wójt gminy Andrzej Wieczyński wystosował apel do marszałka województwa Piotra Całbeckiego o naprawę drogi.

Zdaniem wójta droga jest w bardzo złym stanie i stwarza dla kierowców zagrożenie, dlatego konieczna jest jej naprawa. Poniżej pełna treść apelu wójta Andrzeja Wieczyńskiego:

REKLAMA

Szanowny Panie Marszałku,

Biorąc pod uwagę liczne zgłoszenia mieszkańców gminy Obrowo, ponownie apeluję o remont drogi wojewódzkiej nr 258, łączącej Silno z Obrowem. Jej stan stwarza istotne zagrożenie dla kierowców i pieszych korzystających z tej trasy. Droga jest wąska (dwa samochody ciężarowe mijają się na niej z wielkim trudem), w bardzo złym stanie technicznym – występują w niej liczne dziury, źle oświetlona, nie ma poboczy oraz wystarczającej ilości przejść dla pieszych. Brak wyznaczonych przejść dla pieszych niebezpieczny jest zwłaszcza dla mieszkańców Silna i Osieka nad Wisłą.

W ostatnich miesiącach stan drogi wojewódzkiej 258 uległ wyraźnemu pogorszeniu, co zauważalne jest zwłaszcza po zimie. Uważam więc za uzasadnione kierowane do mnie przez mieszkańców gminy liczne skargi i prośby o interwencje u właściciela drogi.
Proszę również o niezwłoczne uprzątniecie piasku zalegającego po zimie na tej drodze. Przy tak złej nawierzchni dodatkowo utrudnia on kierowcom korzystanie z jezdni.

Jednocześnie dziękuję za przychylenie się do mojej wcześniejszej prośby o usunięcie suchych drzew i konarów w pasie drogowym. Podjęcie prac w tym zakresie było niezbędne, gdyż i one zagrażały osobom poruszającym się tą trasą.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.