Wójt gminy Czernikowo: Każda złotówka inwestowana przez gminę to złotówka wydana mądrze

Box2 Czernikowo Wiadomości
Jedną z zeszłorocznych inwestycji była przebudowa drogi w Witowążu. Fot. nadesłane

Podatek dochodowy trafia do budżetu gminy wskazanej jako miejsce zameldowania. Oznacza to, że jeżeli różni się ono od miejsca zamieszkania, to traci zarówno sam podatnik, jak i cała lokalna społeczność. Bez wpływów podatkowych, gmina Czernikowo nie zrealizowałaby w 2020 r. wielu potrzebnych inwestycji, m.in. przebudowy gminnych dróg.

Co do zasady, miejsce zameldowania powinno być zbieżne z miejscem zamieszkania. Niestety, coraz częściej obserwowana jest odwrotna sytuacja. Przynosi to wiele negatywnych skutków – przede wszystkim dla podatnika. Wpływy z podatków to jedno z najważniejszych źródeł dochodów w budżecie gminy. To właśnie z puli tego budżetu realizowane są inwestycje, służące mieszkańcom i podnoszące komfort życia w danym miejscu. Wiele z zeszłorocznych przedsięwzięć, realizowanych na terenie gminy Czernikowo, nie doszłoby do skutku, gdyby wpływy do budżetu były mniejsze. To chociażby przebudowy dróg gminnych, m.in. ponad 3 km dróg w Witowążu. Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy prowadzi do podniesienia poziomu życia oraz do poprawy bezpieczeństwa. Ogromnym krokiem w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców była także budowa biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach w Makowisku i Mazowszu. W 2020 r. zmodernizowano także gminne oświetlenie. Przebudowano 187 punktów oświetleniowych, zainstalowano 26 nowych. Znaczącą inwestycją była także budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Makowiskach. Realizacja tej inwestycji zwiększyła sportowo-rekreacyjną ofertę dla lokalnej społeczności, przyczyniła się do rozwoju gminnej infrastruktury sportowej i pozwoliła ujednolicić standardy realizacji zajęć WF-u w szkołach.

REKLAMA

– Ideą władz samorządowych jest równomierny rozwój całej gminy. Żeby to osiągnąć, pomimo wyjątkowej aktywności gminy na polu pozyskiwania dofinansowań, potrzeba szerszych wpływów budżetowych. Każda złotówka inwestowana przez gminę to złotówka wydana mądrze i z myślą o mieszkańcu – podkreśla Tomasz Krasicki, wójt gminy Czernikowo.

Ponadto w 2020 r. gmina doposażyła Technikum i Szkołę Branżową w Czernikowie w nowoczesny sprzęt. Nie można także zapomnieć o budowie żłobka „Bajkowa Kraina”, który umożliwi rodzicom z terenu gminy łączenie życia rodzinnego z zawodowym, co w dłuższej perspektywie będzie przekładać się na aktywizację bezrobotnych i biernych zawodowo. Dochody z podatków pozwalają także gminie na zabezpieczenie wkładu własnego przy inwestycjach dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Meldunek w miejscu faktycznego zamieszkania przynosi zatem korzyści nie tylko dla samego podatnika, ale także dla całej lokalnej społeczności. 

Co zatem należy zrobić, aby zameldować się w gminie Czernikowo?

– W przypadku pobudowania nowego domu trzeba dołączyć zaświadczenie o zakończeniu budowy i akt własności, a następnie wypełnić wniosek o nadanie numeru domu. Potem wypełnia się druk o zgłoszenie pobytu stałego. W przypadku zakupu mieszkania potrzebny będzie tylko akt własności. Natomiast jeśli chodzi o najemców, to zgodę na ich zameldowanie pod danym adresem musi wyrazić właściciel nieruchomości – wyjaśnia Magdalena Krasuska, inspektor ds. zatrudnienia, ochrony danych osobowych i ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Zameldować się można także drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *