Wnioskuj o stypendium. Masz czas do końca lipca

Gmina Chełmża Wiadomości
Fot. Pixabay

Najzdolniejsi uczniowie szkół ponadpodstawowych zamieszkujący na terenie gminy Chełmża tylko do końca lipca mogą ubiegać się o gminne stypendia z Funduszu im. Jacka Luntkowskiego na rok szkolny 2019/2020. Wysokość świadczenia wzrosła do 150 zł miesięcznie.

Żeby dostać pieniądze, trzeba spełnić kilka warunków. O stypendium może ubiegać się uczeń, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,00 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

REKLAMA

Stypendia skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych, czyli: liceów ogólnokształcących, techników, liceów artystycznych oraz szkół ponadgimnazjalnych do czasu wygaśnięcia kształcenia w tych placówkach (w związku z reformą oświaty). Uczeń musi mieć za sobą przynajmniej jeden rok nauki w danej placówce. Wnioski należy składać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Chełmża. Regulamin przyznawania stypendiów oraz wzór wniosków dostępne są na stronie: www.bip.gminachelmza.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.