Wniosek o kartę parkingową. Zmienione zasady

Box2 Powiat toruński Wiadomości
fot. Pixabay

Wniosek o wydanie karty parkingowej można przesłać pocztą. Nie będzie konieczne własnoręczne składanie podpisu w obecności przewodniczącego lub pracownika Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Karty i legitymacje zostaną przekazane także w drodze korespondencyjnej.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu będzie przyjmował i rozpatrywał wnioski o wydanie karty parkingowej, przesłane pocztą. Oznacza to, że obowiązek złożenia własnoręcznego podpisu w obecności przewodniczącego lub pracownika administracyjnego w siedzibie zespołu został tymczasowo zniesiony. Karty parkingowe i legitymacje, dokumentujące niepełnosprawność będą doręczane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, jeżeli sami zainteresowani wyrażą na to zgodę. W tym celu należy złożyć deklarację telefoniczną lub w formie pisemnej. O niewyrażeniu zgody na przesłanie tych dokumentów korespondencyjnie także należy powiadomić Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

REKLAMA

Do wniosku o wydanie karty parkingowej należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego, dowód dokonania opłaty i kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *