Władze gminy Łysomice na półmetku kadencji. Co zrealizowano z obietnic wyborczych?

Box1 Łysomice Wiadomości
Jedną z najważniejszych inwestycji była budowa ośrodka zdrowia. Fot. Łukasz Piecyk

Mija dokładnie 2,5 roku od rozpoczęcia kadencji 2018-2023. W październiku 2018 r. na stanowisko wójta gminy Łysomice po raz kolejny wybrany został Piotr Kowal, zyskując od mieszkańców duży dowód zaufania. Od 2008 r., kiedy po raz pierwszy zasiadł w fotelu wójta, gmina Łysomice rozwinęła się w jedną z najbogatszych gmin wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. Harmonijny rozwój wszystkich sołectw doprowadził do wyraźnego wzrostu komfortu życia mieszkańców. Nie oznacza to jednak, że brak nowych pomysłów na rozwój gminy – wręcz przeciwnie. W kampanii wyborczej 2018 obecny wójt obiecał mieszkańcom zrealizowanie czternastu potrzebnych inwestycji. Sprawdzamy, jak wygląda ich realizacja.

BUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W ŁYSOMICACH

REKLAMA

Budowa nowego ośrodka zdrowia była jednym z największych oczekiwań mieszkańców gminy Łysomice, a tym samym priorytetem dla władz gminnych. Inwestycja ruszyła już w 2018 r. i pochłonęła łącznie niemal 10 mln zł z budżetu gminy. Fundusze pozwoliły na stworzenie nowoczesnego budynku, spełniającego wymogi sanitarne i przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pierwsi pacjenci skorzystali z usług w nowym miejscu już 21 grudnia 2020 r. Charakterystyczną cechą obiektu jest nowoczesna bryła i przestrzeń. Przy budynku powstał duży parking, zagospodarowano także teren zielony. W samym obiekcie stworzono gabinety wraz z pomieszczeniami zabiegowymi, wygodną poczekalnię i recepcję. Mieszkańcy mogli korzystać nie tylko z POZ, ale także z opieki stomatologicznej oraz rehabilitacyjnej. Przy ośrodku działa ponadto apteka. Dalsze plany na rozwój ośrodka są ambitne i obejmują m.in. zatrudnienie lekarzy specjalistów, m.in. diabetologa, kardiologa, ortopedy czy lekarza medycyny pracy.

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W GOSTKOWIE

Inwestycja polegała na unowocześnieniu dotychczasowego systemu uzdatniania wody. Zakres zadania objął likwidację hydroforów, co pozwoliło na przejście na układ sterowania pompami za pomocą przetwornic napięciowo-częstotliwościowych oraz wymianę filtrów ciśnieniowych. Zaplanowane prace polegały także na odnowieniu istniejących kanałów technologicznych oraz wykonaniu nowych kanałów. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie pochłonęła łącznie ponad 4,5 mln zł.

ROZBUDOWA SZKOŁY W OSTASZEWIE

Realizacja zadania rozpoczęła się w listopadzie 2018 r., a szkołę oddano do użytku w sierpniu 2020 r. W zmodernizowanych budynkach znalazły się cztery przestronne sale lekcyjne, pokój pielęgniarski, pokój nauczycielski, zaplecze sanitarne, pomieszczenia socjalne, stołówka z zapleczem kuchennym oraz sala lekcyjna oddziału zerowego. Wybudowano nowoczesną i w pełni wyposażoną salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-szatniowym. Salę z budynkiem szkoły połączono łącznikiem, w którym zlokalizowane zostały pracownie chemiczna, językowa, komputerowa oraz sala teatralna.

REWITALIZACJA BYŁEGO SPICHRZA

Zadanie jest w trakcie realizacji. Przedmiot inwestycji obejmuje przebudowę istniejącego budynku magazynowego oraz zmianę sposobu jego użytkowania na cele rekreacyjno-edukacyjne. Na zrewitalizowanym terenie pojawią się obiekty małej architektury oraz niezbędna infrastruktura techniczna – instalacje techniczne, parkingi oraz chodniki. Do tej pory w dawnym budynku magazynowym została wymieniona posadzka, wzmocniono ściany i słupy oraz wymieniono stolarkę okienną. Obiekt docelowo zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną oraz kotłownię gazową, wspomaganą pompami ciepła. Wewnątrz budynku powstaną sale wielofunkcyjne (z przeznaczeniem na kawiarnię i bibliotekę), pomieszczenia biurowe i magazynowe, toalety oraz kuchnie. Inwestycja pochłonie łącznie 3,2 mln zł.

MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH I OŚWIETLENIA

Zadanie jest realizowane na bieżąco. W 2019 r. pojawiło się 46 nowych punktów świetlnych. Zmodernizowano drogi w Gostkowie i Wytrębowicach, przebudowano ulice Widokową w Kamionkach Małych oraz Okrężną i Spokojną w Turznie. W 2020 r. w gminie Łysomice pojawiło się 31 nowych punktów świetlnych. Przebudowano drogę do gruntów ornych w Papowie Toruńskim, drogę łączącą Papowo Toruńskie z Zakrzewkiem, zbudowano także drogi dojazdowe do ośrodka zdrowia. Gmina brała także udział w modernizacji dróg powiatowych Gostkowo – Lipniczki – Papowo Toruńskie oraz Turzno – Rogówko – Lubicz Dolny. Pojawiło się także kilka nowych chodników, m.in. wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 w Lulkowie oraz na odcinku Łysomice – Papowo Toruńskie. W trakcie realizacji jest inwestycja drogowa na ul. Granicznej w Lulkowie.

BUDOWA KOLEJNYCH ODCINKÓW DRÓG ROWEROWYCH

Zadanie zrealizowano niemal w 100 proc. Gmina pobudowała nowe drogi rowerowe na odcinkach: Kamionki Małe – Turzno, Lulkowo – Różankowo, Gostkowo – Papowo Toruńskie, a także zmodernizowała ciągi pieszo-rowerowe Łysomice – Papowo Toruńskie PKP. W trakcie realizacji jest odcinek Ostaszewo – Wytrębowice – Kowróz – Świerczynki.

ZAKUP TERENÓW POD BUDOWĘ OBIEKTÓW REKREACYJNYCH

Tereny pod budowę obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych zakupiono w Turznie, Koniczynkach i Papowie Toruńskim – Osieki. Pozostał jeszcze do zakupienia teren w Piwnicach.

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ

W pełni rozbudowano sieć kanalizacją w Turznie oraz w Zarzewku. W sołectwie Zakrzewko wybudowano łącznie ponad 5,5 km sieci i wykonano ponad 2 tys. przyłączy kanalizacyjnych. Wybudowano także nową przepompownię główną w Zakrzewku i zmodernizowano przepompownię w Papowie Toruńskim. Inwestycja pochłonęła łącznie prawie 3 mln zł. Wykonawcy sieci kanalizacyjnej na ul. Lnianej i Wiejskiej w Łysomicach zostali już wyłonieni. W chwili obecnej trwają przetargi na realizację budowy sieci kanalizacyjnych w Tylicach i Świerczynkach.

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Do tej pory udało się zbudować 93 przydomowe oczyszczalnie ścieków w Zakrzewku. Dodatkowo zbudowano także 98 przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łysomice w ramach zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice”, które pochłonęło niemal 1,5 mln zł.

MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH

Do użytku mieszkańców już niedługo oddana zostanie zmodernizowana świetlica wiejska w Świerczynkach. Powstaje na bazie dawnego budynku sali gimnastycznej. Do tej pory wzmocniono już konstrukcję dachu, wymieniono stolarkę okienną, oczyszczono elewację i uzupełniono jej braki. Wewnątrz budynku ocieplone zostały ściany, wymieniono także posadzkę na piętrze budynku. W chwili obecnej prowadzone są prace instalacyjne i wykończeniowe. W części dobudowanej powstają natomiast dodatkowe pomieszczenia, m.in. toaleta i pracownia. Obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną, a na przyległym terenie pojawią się boisko wielofunkcyjne, wiata ogniskowa, parking oraz niezbędna infrastruktura techniczna oraz obiekty małej architektury, takie jak plac zabaw i siłownia zewnętrzna.

REWITALIZACJA JEZIORA W KAMIONKACH

Kilkuletni plan rewitalizacji zakłada podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Kamionkowskim. W 2019 r. wzdłuż linii brzegowej jeziora została oddana do użytku 2-kilometrowa ścieżka edukacyjna. Rok później zbudowano nowy pomost. Natomiast w maju 2020 r. na skraju plaży przy jeziorze w Kamionkach Małych powstał pasaż – chodnik spacerowy o szerokości 3 m, biegnący równolegle do kąpieliska.

WSPIERANIE INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH

Gmina Łysomice od kilku lat zapewnia swoim mieszkańcom dofinansowania do kosztów proekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji. Zadanie realizowane jest przy udziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Tylko w 2020 r. udzielono 15 dotacji w wysokości 2 tys. zł każda (jedna na kwotę 1 tys. zł). Łączna kwota udzielonych w ubiegłym roku dotacji to 29 tys. zł.

Okazuje się, że na półmetku kadencji wójtowi udało się już zrealizować niemal 12 z 14 obietnic, co stanowi w przybliżeniu 85 proc. zrealizowanych zamierzeń. Wyzwaniami w nadchodzącym czasie będą remont ośrodka zdrowia w Turznie, modernizacja Szkoły Podstawowej w Turznie, organizacja żłobka oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Tylicach.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *