Władze Chełmna nie ukrywają, że miasto znajduje się w trudnej sytuacji. „Robimy jednak wszystko, aby jej przeciwdziałać”

Box2 Wiadomości
Jednym z działań miasta jest aktywne pobudzanie lokalnego rynku mieszkaniowego. Fot. Krzysztof Turzyński

Chełmno w raporcie na temat rozwoju społeczno-gospodarczego miast średnich w Polsce zostało sklasyfikowane jako kryzysowe. Władze miasta podkreślają jednak, że mają konkretny plan, jak przeciwdziałać tej sytuacji. To m.in. działania nakierowane na politykę mieszkaniową i społeczną, a także zacieśnienie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.

Włodarze zwracają uwagę, że okres analizy aktualnego raportu prof. Przemysława Śleszyńskiego obejmuje lata do 2018 r., a więc do wyborów samorządowych i zmian Rady Miasta oraz burmistrza. Władze zapewniają przy tym, że mają konkretny plan, jak wyjść z kryzysu.

REKLAMA

– Pierwszy raport prof. Śleszyńskiego był kluczową przesłanką do zawiązania Komitetu Chełmno – Miasto Mieszkańców i podjęcia działań zmierzających do zmiany sytuacji w Chełmnie. Mamy głęboką świadomość, że miasto znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, czego nie ukrywamy. Trzeba mieć jednak nie tylko świadomość problemów, ale przede wszystkim na nie odpowiadać. Stąd podejmujemy konkretne działania, jak m.in. opracowanie polityki mieszkaniowej i rozwoju przestrzennego miasta. Rychłe powołanie Chełmińskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej jest realną odpowiedzią na problemy miasta – wyjaśnia Artur Mikiewicz, burmistrz miasta Chełmna.

Władze miasta sukcesywnie realizują opracowany plan. Składają się na niego także zmiany w planach miejscowych czy polityka aktywizacji miejskich nieużytków. Miasto od zeszłego roku sprzedaje nieużytkowane grunty, aby pobudzić lokalny rynek nieruchomości oraz rozwój mieszkalnictwa.

– Tylko w 2020 r. na gruntach sprzedanych przez miasto prywatni właściciele uzyskali 3 pozwolenia na budowę, a kolejne procedury są w toku – dodaje Piotr Murawski, wiceburmistrz Chełmna.

Miasto włączyło się także w projekt Regiogmina.

– Uczestnictwo w projekcie pozwoli nam wypracować Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego wspólnie z lokalnymi przedsiębiorcami. Określi on zasady dalszej współpracy oraz zapewni mechanizmy wspierające rozwój gospodarczy miasta i najbliższej okolicy – tłumaczy Piotr Murawski.

Kolejnym działaniem, które realnie przełoży się na poprawę sytuacji w mieście, jest program walki z bezdomnością i polityka senioralna.

– Jedną z odpowiedzi na problemy społeczne jest aplikowanie do Krajowego Programu Odbudowy o niemal 60 mln zł na stworzenie kompleksowego Klastra Usług Społecznych na bazie dawnej jednostki przy ul. Biskupiej. W ramach tego projektu chcemy stworzyć kompleksową infrastrukturę usług społecznych oraz zdrowotnych, służących mieszkańcom – mówi burmistrz Artur Mikiewicz.

To jednak nie wszystko. Odpowiedzią na sytuację kryzysu są także inwestycje prooszczędnościowe.

– Ten temat jest wyjątkowo trudny, ale w tym roku wiele działań zostanie zrealizowanych. Dobiega końca modernizacja basenu. W przygotowaniu jest wymiana oświetlenia w szkołach publicznych i budynku Urzędu Miasta, jak również wymiana stolarki okiennej w obiektach sportowych – wymienia burmistrz Artur Mikiewicz. – Największym wyzwaniem jest planowana do realizacji na ten rok wymiana oświetlenia ulicznego i parkowego. Zabiegamy również o dofinansowanie na remont oczyszczalni ścieków. 

Władze miasta podkreślają, że integralną częścią planu wychodzenia z kryzysu są także działania zmierzające do pozyskiwania dofinansowań zewnętrznych, europejskich i rządowych.

– Robimy wszystko, aby przeciwdziałać trudnej sytuacji i zdajemy sobie przy tym doskonale sprawę, że wyjście z kryzysu to wspólna sprawa nas wszystkich – podsumowuje Piotr Murawski.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *