Wielka Nieszawka. Jak inwestowała gmina w 2019?

Box2 Wiadomości Wielka Nieszawka
fot. nadesłana

– Są w gminie takie miejsca, w których do tej pory brakowało zupełnie podstawowej infrastruktury, jak drogi, oświetlenie, sieć wodno-kanalizacyjna. A przecież wszyscy mieszkańcy płacą równe podatki i mają prawo oczekiwać, że lokalna władza będzie o nich tak samo dbać – mówi Krzysztof Czarnecki, wójt gminy Wielka Nieszawka. Sprawdzamy, jakie inwestycje zrealizowano na jej terenie w 2019 r.

Gdy rozmawialiśmy tuż po pana wyborze na wójta w listopadzie 2018 r., zapowiadał pan, że postawi na bardziej zrównoważony rozwój gminy. Właśnie minął pierwszy pełny rok pana kadencji. To dobra okazja, żeby zrobić bilans. Jakie były najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2019 r.?

REKLAMA


Zaczynamy nadrabiać wieloletnie zaniedbania. Są w gminie takie miejsca, w których do tej pory brakowało zupełnie podstawowej infrastruktury, jak drogi, oświetlenie, sieć wodno-kanalizacyjna. A przecież wszyscy mieszkańcy płacą równe podatki i mają prawo oczekiwać, że lokalna władza będzie o nich tak samo dbać. W tym kontekście mój cel pozostaje niezmienny, od kiedy zajmuję się lokalną polityką. Słucham przede wszystkim mieszkańców i staram się odpowiadać na ich potrzeby, oczywiście w miarę możliwości finansowych budżetu gminy. Robiłem to jako gminny radny, gdy stawałem się niejako „pośrednikiem” pomiędzy ludźmi a Urzędem Gminy, a teraz słucham swoich sąsiadów jako wójt. I efekty tego już widać.

No to spójrzmy na listę inwestycji, które udało się zrealizować w ubiegłym roku.


Było tego trochę. Zacznijmy od inwestycji w zakresie oświetlenia drogowego. Jak wspomniałem, mamy w gminie miejsca pod tym względem zaniedbane. Na dobry początek postawiliśmy lampy w Brzozie – przy ul. Ciechocińskiej i Żeglarzy (wartość tej inwestycji to ponad 63 tys. zł), w Wielkiej Nieszawce – przy ul. Białej, Brzozowej i Zielonej (za 56 tys. zł) oraz w Małej Nieszawce, na terenach tej wsi do tej pory pomijanych, w stronę wału przeciwpowodziowego, oraz na ul. Piaskowej, Topolowej, Toruńskiej i Miętowej (ok. 39 tys. zł). Drugą ważną sprawą są inwestycje w zakresie dróg gminnych. Zrealizowaliśmy je w trzech lokalizacjach, o które wnioskowali sami mieszkańcy: w Małej Nieszawce na ul. Leśnej (kosztem 54 tys. zł) i Miętowej (175 tys. zł), a w Cierpicach na ul. Zakole (381 tys. zł). Poprawiliśmy też bezpieczeństwo na kilku gminnych drogach, budując progi zwalniające. Kolejną bolączką są ulice pozbawione dostępu do kanalizacji. Wciąż są miejsca – szczególnie na nowych osiedlach – gdzie staramy się te braki sukcesywnie uzupełniać. W zeszłym roku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej podłączone zostały domy przy ul. Bukowej, Wałowej i Szczęśliwej w Małej Nieszawce (łączny koszt tych inwestycji to ok. 382 tys. zł), ul. Mennonitów w Wielkiej Nieszawce (47 tys. zł) oraz ul. Żwirowej w Cierpicach (22 tys. zł).

Dużą inwestycją była modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Małej Nieszawce.


Tak. Ta inwestycja pochłonęła w sumie 5,8 mln zł. Co ważne, modernizacja naszej oczyszczalni poprawiła jakość ścieków odprowadzanych kanałem do Wisły, natomiast nie zwiększyła znacząco pojemności przyjmowanych ścieków. Żeby to osiągnąć, trzeba by zbudować kolejne kolektory kanalizacyjne. Chcemy w przyszłości podłączyć się do sieci Toruńskich Wodociągów – w tej chwili jesteśmy chyba jedyną gminą w powiecie toruńskim, która jeszcze nie korzysta z toruńskiej oczyszczalni. Wraz z postępem infrastrukturalnym naszych terenów – powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych, rozwojem działalności tutejszych firm – staniemy przed taką koniecznością. Jednak oczyszczalnia w Małej Nieszawce będzie dalej nam służyć – w razie awarii to tam skierowane zostaną ścieki z terenu gminy.

Sporym udogodnieniem dla młodych rodziców z zachodniej części gminy jest to, że od września 2019 r. działają nowe oddziały przedszkolne w Cierpicach. Wcześniej musieli dowozić swoje dzieci aż do Małej Nieszawki.


Na potrzeby oddziałów przedszkolnych dostosowaliśmy pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Cierpicach. Roboty budowlane kosztowały budżet gminy ok. 150 tys. zł, natomiast całe wyposażenie udało nam się sfinansować dzięki zewnętrznym dotacjom, m.in. w ramach ZIT. Obecnie wychowaniem przedszkolnym objętych jest już 198 dzieci w dwóch przedszkolach – w Małej Nieszawce i Cierpicach. Nie przedłużyliśmy natomiast umowy z prywatnym przedszkolem w Małej Nieszawce, co swego czasu budziło pewne kontrowersje wśród mieszkańców. Jednak obecne potrzeby w zupełności zaspokajają istniejące gminne placówki, nie było ekonomicznego uzasadnienia dla kontynuacji tamtej współpracy z komercyjnym przedszkolem. Ważną dla nas sprawą była też wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce. Placówkę wyposażyliśmy w najlepsze kotły za łącznie 214 tys. zł. Stare kotły były już mocno wysłużone i ich dalsza eksploatacja nie była w pełni bezpieczna.

Aż 1,3 mln zł pochłonęła w sumie modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie gminy.


Zdrowy styl życia to nie tylko modny dziś trend, ale też ważny interes społeczny. Warto od najmłodszych lat spędzać czas aktywnie, by zachować zdrowie w dojrzałym wieku. Dlatego porządna infrastruktura rekreacyjna to podstawa. W zeszłym roku powstało sporo atrakcyjnych miejsc, gdzie pobawić się mogą i młodsi, i starsi – chodzi m.in. o place zabaw w Małej Nieszawce (ul. Leśna, Topolowa), Wielkiej Nieszawce (ul. Toruńska) oraz Cierpicach (ul. Szkolna, Długa). Place zabaw wyposażyliśmy w dodatkowe elementy siłowni plenerowej, takie jak zestaw street workout, ławeczka czy narciarz wolnostojący.

Miejsce do rekreacji powstanie także na terenie po dawnej żwirowni w Cierpicach przy ul. Kolejowej, który od lat „straszy” swoim wyglądem. Projekt rewitalizacji zgłosili mieszkańcy sołectwa w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020. Co ciekawe, po raz pierwszy zostaną zrealizowane wszystkie projekty poddane pod głosowanie.


Do podziału było blisko 150 tys. zł – w tym 74 tys. zł w puli ogólnogminnej, a pozostała kwota rozdzielona na poszczególne sołectwa, w zależności od liczby ich mieszkańców. Jednak wartość budżetu obywatelskiego nie ogranicza się do strony czysto finansowej. Liczy się to, że mieszkańcy mogą sami zgłosić projekt, a potem zdecydować w bezpośrednim głosowaniu, co chcą zmienić w swoim otoczeniu. Pomysły mają różne. W sołectwie Mała Nieszawka m.in. staną nowe ławki oraz kosze na odpady przed szkołą podstawową, a uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć pozalekcyjnych. Z kolei w sołectwie Brzoza mieszkańcy postawili na odkrywanie lokalnej historii – powstaną tam tablice informacyjne poświęcone dziejom zapomnianego cmentarza ewangelickiego, a także samej miejscowości. Ciekawą formą utrwalania lokalnej tożsamości jest również ogólnogminny projekt „Symbole herbu gminy Wielka Nieszawka”, który realizowany będzie w placówkach oświatowych. W jego ramach dzieci uczestniczyć będą np. w wycieczce śladami krzyżaków i oczywiście dowiedzą się, co oznaczają symbole na herbie naszej gminy. Pomysłów mieszkańcy mieli dużo więcej. Z wszystkimi można zapoznać się na stronie Urzędu Gminy.

A jakie inwestycje infrastrukturalne planowane są na 2020 r.?


O tym, co konkretnie zostanie zrealizowane, zdecyduje Rada Gminy jeszcze w styczniu. Na razie powiem tylko tyle, że plany mamy równie ambitne co w 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *