Warsztaty Terapii Zajęciowej w gminie Chełmża. Kto może skorzystać?

Box2 Gmina Chełmża Wiadomości
fot. ilustracyjne

Rehabilitacja społeczna i zawodowa czy poprawa sprawności psychofizycznej – osoby niepełnosprawne z terenu gminy Chełmża mogą wziąć udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Uczestnictwo jest bezpłatne, a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zapewnia dowóz na zajęcia. Na czym polegają warsztaty i jak można się na nie zapisać?

W warsztatach udział mogą wziąć osoby niepełnosprawne w wieku od 16 do 45 lat, posiadające aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem udziału w terapii zajęciowej. Dzięki Warsztatom Terapii Zawodowej niepełnosprawni mogą postawić krok naprzód we własnym rozwoju psychofizycznym, ucząc się przy tym podstawowych, przydatnych w życiu codziennym czynności. Zajęcia przygotowują uczestników do pracy zawodowej, nierzadko pozwalając na nabycie specjalistycznych umiejętności. Warsztaty mają więc na celu pomoc w osiągnięciu kwalifikacji do podjęcia pracy zawodowej, ale pełnią też rolę rehabilitacyjną, przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu. Dodatkowo pozwolą rozwinąć swoje talenty i pasje. 

REKLAMA

W ramach rehabilitacji zawodowej uczestnicy będą mieli do dyspozycji kilka typów pracowni, pozwalających rozwijać się w poszczególnych dziedzinach. Będą to m.in. pracownie: artystyczna, ogrodnicza, stolarsko-techniczna, gospodarstwa domowego czy multimedialna, z elementami obsługi urządzeń biurowych.

Każdy z uczestników będzie miał opracowany indywidualny program rozwoju, zawierający planowane działania terapeutyczne, a także spodziewane efekty. W ramach zajęć uczestnicy będą mogli liczyć na aktywne spędzanie czasu, choćby poprzez wycieczki, wyjazdy do kina, opery czy teatru, a także wspólne obchodzenie świąt i urodzin. Zacieśnianie więzi między uczestnikami również będzie miało charakter rehabilitacyjny, wspierając w budowaniu relacji społecznych. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej realizowane są przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zajęcia odbywać się będą przez 5 dni w tygodniu, a udział w nich jest bezpłatny. GOPS zapewnia również dowóz na zajęcia. Wystarczy skontaktować się z pracownikami socjalnymi pod nr tel. (56) 675 60 19.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *