W Sąsiecznie otwarto nową świetlicę. To budynek po dawnej szkole

Box2 Obrowo
fot. Weronika Rumińska i Magdalena Krzyżanowska

Niegdyś mieściła się tu szkoła, a przez ostatnie lata stan budynku pogarszał się. Teraz przeszedł gruntowną rewitalizację i służy jako świetlica wiejska oraz siedziba gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Remont budynku w Sąsiecznie stworzył miejsce spotkań dla lokalnej społeczności. Wszystko dzięki pozyskaniu przez gminę unijnych pieniędzy w ramach Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”.

Nowa świetlica działa przez cały tydzień i może pomieścić 60 osób. To miejsce, w którym czas można spędzić aktywnie, korzystając z oferty organizowanych tu zajęć. Najmłodsi mieszkańcy mogą liczyć na zajęcia plastyczno-techniczne, rozwijające aktywność twórczą i umysłową, a także gry i zabawy ruchowe. Również dorośli znajdą tu coś dla siebie. W planach są m.in. spotkania dla seniorów, gospodyń wiejskich, rady sołeckiej, grup roboczych przy Zespole Interdyscyplinarnym a także szkolenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i zajęcia zumby. 

REKLAMA

W budynku do 1993 r. mieściła się szkoła. Po jej likwidacji stał pusty – aż do teraz. Plan przekształcenia obiektu w świetlicę wiejską i siedzibę Zespołu Interdyscyplinarnego powstał w 2016 r. Finalnie budynek udało się odnowić, co wiązało się z kosztami w wysokości blisko 1,9 mln zł. Niespełna 1,8 mln zł to środki, które na ten cel udało się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Było to możliwe dzięki przygotowaniu i wdrożeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Obrowo, w ramach Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”. 

– Przed kilkoma laty zaznaczałem, że gdy tylko pojawią się możliwości pozyskania funduszy z zewnątrz na remont dawnej szkoły, gmina będzie po nie aplikować. Przygotowaliśmy wniosek, uwzględniliśmy wymagania konkursowe i dzięki dobrej współpracy z Lokalną Grupą Działania „Podgrodzie Toruńskie” mamy dziś ten nowoczesny budynek. Zgoda, współpraca, wzajemne zaufanie zawsze przynosiły gminie Obrowo korzyści. Świetlica w Sąsiecznie jest tego kolejnym dowodem – podkreśla wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński.

Budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i znajdują się w nim m.in. szatnia, pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazyn.

– Zależy mi, aby w naszej gminie osoby z niepełnosprawnością, starsze, schorowane czuły się dobrze i wiedziały, że zależy nam na ich komforcie. Stąd decyzja o odpowiedniej dla nich infrastrukturze budynku – wyjaśnia wójt Andrzej Wieczyński.

Uroczyste otwarcie nowej świetlicy wiejskiej odbyło się 16 listopada. Spotkanie poprowadziły kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie Renata Kwiatkowska oraz sołtyska Sąsieczna Małgorzata Rafacz.

– Mamy nadzieję, że świetlica będzie miejscem integracji mieszkańców, takim, w którym się odpoczywa i miło spędza czas – mówiła Renata Kwiatkowska. – Widzimy, że to już się dzieje, ponieważ w budynku odbywają się liczne zajęcia dla dzieci i dorosłych. Nie brakuje chętnych do uczestniczenia w nich. Mamy wspaniałe plany związane z tą świetlicą: ogniska, ekologiczny plac zabaw w jej pobliżu, przygotowanie ekoogródka warzywnego. Bardzo dziękuję, że władze gminy są otwarte na potrzeby mieszkańców, że nas słuchają i podjęły decyzję o remoncie dawnej szkoły.

– To piękne, że dawna szkoła znów tętni życiem, że słychać w jej murach rozmowy, śmiech, śpiewanie. Mamy teraz w naszym pięknym Sąsiecznie wspaniałe miejsce, gdzie lubimy przebywać i poznawać siebie – dodawała sołtyska Małgorzata Rafacz. – Mieszkańcy już włączają się w organizowanie zajęć w świetlicy, spotykamy się, razem ćwiczymy, tańczymy, szkolimy. Dziękujemy gminie za tę inwestycję.

Budynek będzie pełnił nie tylko funkcję miejsca spotkań dla mieszkańców Sąsieczna, ale też siedziby Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na czym polega jego działalność?

– Zespół monitoruje zjawiska przemocy domowej i koordynuje działania przedstawicieli różnych podmiotów pomagającym rodzinom, które dotknięte są przemocą. Członkowie zespołu opiekują się tymi rodzinami, podejmują interwencje i informują o możliwościach uzyskania wsparcia. W ramach zespołu są powoływane grupy robocze, które opracowują, dokumentują i realizują plany pomocy. Zespoły powstają po to, aby instytucje, które mają pomagać rodzinom zagrożonym przemocą, jak najlepiej współpracowały. Współpraca ułatwia komunikację, podnosi efektywność działań i wpływa na budowanie zaufania społecznego do pomagających – tłumaczyła przewodnicząca zespołu i pracownica GOPS-u Aleksandra Zdrojewska. – Teraz mamy komfortowe warunki do spotkań, jasne, przestronne sale. Bardzo się cieszymy.

Podczas otwarcia świetlicy nie mogło zabraknąć części artystycznej. Ta rozpoczęła się występem dzieci z Osieckiego Klubu Kultury, pod okiem Eweliny Mytlewskiej z obrowskiego Gminnego Ośrodka Kultury. Swoje umiejętności zaprezentowali również członkowie Klubu Seniora „Sami Swoi”. Lokalna poetka Hanna Stroińska odczytała fragment swojego pamiętnika. W trakcie spotkania odczytano też jej dwa inne wiersze, poświęcone jej małej ojczyźnie. Koła Gospodyń Wiejskich ze Stajenczynek, Osieka nad Wisłą i Sąsieczna przygotowały dla gości poczęstunek.

Budynek po dawnej szkole w Sąsiecznie po latach doczekał się odnowienia i znów będzie służył mieszkańcom, choć teraz w nieco innej formie. Świetlica wiejska z pewnością ożywi lokalną społeczność, będąc miejscem spotkań i wydarzeń. O to, by tętniła życiem, muszą zadbać również sami mieszkańcy.

Tagged

1 thought on “W Sąsiecznie otwarto nową świetlicę. To budynek po dawnej szkole

Skomentuj Absolwent Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.