W poniedziałek sesja sejmiku województwa. Czym zajmą się radni?

Box2 Samorząd Województwa Wiadomości Województwo
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Już w najbliższy poniedziałek (29 listopada) o godz. 10:00 rozpocznie się kolejna sesja sejmiku województwa. Wiemy już, czym tym razem zajmą się radni województwa. Sesję będzie można śledzić na transmisji online.

Sejmik zajmie się m.in. projektem uchwały w sprawie programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na lata 2021–2025, który w lutym i lipcu poddany był konsultacjom społecznym. W wieloletnim programie współpracy określono 20 priorytetowych obszarów współpracy. To m.in. zadania z zakresu  pomocy społecznej, wsparcia na rzecz rodziny, działalności na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrony i promocji zdrowia. Samorząd województwa przeznacza na realizację programu 31 mln zł.

REKLAMA

Radni pochylą się też nad uchwałą w sprawie zadań finansowanych w 2022 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. samorząd województwa zamierza przeznaczyć środki z PFRON na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, a także na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym. 

W trakcie posiedzenia sejmiku radni mają też zająć się projektami uchwał w sprawie wysokości swoich diet oraz wynagrodzenia marszałka województwa. Pełen porządek obrad dostępny jest tutaj.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *