W Lubiczu powstaje Zakład Usług Komunalnych

Box1 Lubicz Wiadomości
Zakład Usług Komunalnych wraz z Urzędem Gminy przejmą zadania poprzedniej jednostki. Fot. Łukasz Piecyk

Od początku roku Zarząd Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej już nie istnieje. Na miejscu zlikwidowanej jednostki powstaje Zakład Usług Komunalnych, który przejmie część jej zadań. Pozostałe obowiązki przypadną w udziale gminie Lubicz. Czy zeszłoroczne obawy pracowników o zatrudnienie w nowej spółce były uzasadnione?

Zarząd Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej został zlikwidowany, ponieważ nie miał osobowości prawnej i nie mógł prowadzić samodzielnej gospodarki finansowej. Celem zmiany była poprawa efektywności funkcjonowania. Majątek poprzedniej jednostki został wniesiony w formie aportu do kapitału gminnej spółki Lubickie Wodociągi. Mienie przekazano w ramach pokrycia udziałów kapitałowych. Zakład Usług Komunalnych jest spółką prawa handlowego i dzięki temu może teraz aplikować o środki pomocowe, które wspomogą realizację zadań inwestycyjnych. 

REKLAMA

Należy podkreślić, że spółką można zarządzać w sposób bardziej elastyczny, gdyż ma ona większą swobodę w kształtowaniu systemów zatrudniania i wynagrodzeń – tłumaczy Wojciech Rakowiecki, zastępca wójta gminy Lubicz. 

Zakład Usług Komunalnych powstaje na bazie Lubickich Wodociągów. W kontekście prawnym oznacza to, że spółka Lubickie Wodociągi przekształciła się w spółkę Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu. W chwili obecnej nowa spółka czeka na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Oszczędności z tytułu połączenia spółek mają wynieść ponad 5 mln zł.

Pomimo wielokrotnych deklaracji o skuteczniejszym i sprawniejszym działaniu nowego zakładu nie wszyscy podzielali entuzjazm włodarzy. Część radnych głosowała w zeszłym roku przeciw uchwale. Liczne obawy i wątpliwości mieli sami pracownicy lubickiego ZDGKiM. Decyzja o połączeniu jednostek była dla nich zaskoczeniem. Gorycz wzbudził także brak możliwości uczestnictwa w przygotowaniu części merytorycznej uchwały.

Nie mamy pewności zatrudnienia ze strony nowego pracodawcy – mówił we wrześniu Marcin Wojciechowski, przewodniczący zakładowej komisji związkowej.

Jak sprawa wygląda obecnie? Gmina zapewnia, że wszyscy pracownicy zostali przejęci przez nowy zakład.

Dwoje pracowników przeszło na emeryturę, dwoje zostało pracownikami Urzędu Gminy Lubicz. Z mocy prawa pozostali pracownicy stali się pracownikami istniejącej spółki Lubickie Wodociągi, wkrótce ZUK. Wszyscy pracownicy są już formalnie zatrudnieni w nowym zakładzie pracy – informuje Wojciech Rakowiecki.

Zakład Usług Komunalnych przejął nie tylko pracowników, ale także większość zadań dotychczasowej jednostki. Od teraz będzie zajmować się utrzymaniem i eksploatacją gminnych dróg i chodników, utrzymaniem czystości w miejscach publicznych oraz utrzymaniem świetlic, obszarów sportowych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Wszystkie dzikie wysypiska śmieci staną się bolączką nowego zakładu. Pracownicy będą też dbali o to, aby na terenie gminy nie błąkały się bezpańskie psy. Kolejnym zadaniem ZUK-u będzie sprzątanie terenu po imprezach gminnych, a także obsługiwanie PSZOK-u. 

Pozostałe obowiązki ZDGKiM przejął Urząd Gminy Lubicz. Na liście zadań urzędu znalazło się m.in. przygotowywanie decyzji odnośnie zajęcia pasa drogowego, np. na czas prowadzenia robót ziemnych. Urząd będzie też rozpatrywał wnioski o wykonywanie zjazdów z dróg gminnych czy wycinkę drzew. Dodatkową kompetencją będzie nadawanie nazw ulic i numerów porządkowych budynków, a także prowadzenie spraw ewidencyjnych i odszkodowawczych.

2 thoughts on “W Lubiczu powstaje Zakład Usług Komunalnych

  1. Mam wrażenie, że chodzi jedynie o mieszanie, a w tym mieszaniu o etaty dla swoich ludzi. Po jakiego diabła te ruchy?

    1. Masz całkowitą rację co do swoich spostrzeżeń.Prywatny folwark i prócz kilku starych poracowników ludzie na stołkach po koligacjach.Jak nie masz pracy to zrobią Ci etat i pracujesz.Taka klika jak budżetówce tylko tutaj nazywana spółką.Niedługo będzie ją można nazwać firmą rodzinną.Prezes przyjmuje znajomków swoich ,swej żony oraz księgowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *