W Lubiczu Górnym powstanie m.in. skaterpark

Box2 Lubicz Sport Wiadomości
fot. pixabay

Mieszkańcy gminy Lubicz wnioskowali do włodarzy o zagospodarowanie centralnego placu w Lubiczu Górnym na cele rekreacyjne. Władze gminy zdecydowały się wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Na tym terenie już niedługo powstanie pumptrack, skatepark i plac zabaw. Wokół obiektów zagospodarowana zostanie także zieleń.

Inwestycja będzie zrealizowana w ramach 2. etapu zadania „Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej”. Projekt dotyczy działki nr 460 przy ul. Bankowej w Lubiczu Górnym. Teren inwestycji ma powierzchnię ok. 0,3 ha. Od wschodu sąsiaduje z boiskami sportowymi, zaś od zachodu z Galerią Lubicz i Szkołą Podstawową im. Tadeusza Kościuszki. W chwili obecnej teren jest niezagospodarowany, płaski i porośnięty trawą. Zgodnie z dokumentacją projektową nie jest objęty rejestrem zabytków i leży poza zasięgiem obszarów chronionych. Przetarg na budowę torów rowerowych pumptrack, skateparku oraz placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu został ogłoszony 20 maja. Wykonawcy mieli czas do 3 czerwca na składanie ofert.

REKLAMA

– Jeśli przetarg przebiegnie bez zakłóceń, to jego rozstrzygnięcie nastąpi na początku czerwca. Oznacza to, że umowę z wykonawcą również podpiszemy w czerwcu – mówi Dorota Pruszyńska, pełniąca obowiązki kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz.

Wykonawca w ramach podpisanej umowy zobowiąże się nie tylko do wykonania robót budowlanych w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, ale także w zakresie kształtowania terenów zielonych. Projekt zakłada wprowadzenie nasadzeń zieleni, a także zainstalowanie oświetlenia. Dodatkowo wykonane zostaną ścieżki piesze z kostki brukowej i zamontowane elementy małej architektury, m.in. kosze na śmieci, ławki, stojaki rowerowe i tablice informacyjne.

W ramach pumptracku powstaną dwie konstrukcje, EasyPump (dla młodzieży) i MiniPump (dla dzieci i początkujących). Tor dla dzieci będzie odizolowany od toru dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Asfaltowe tory będą składać się z garbów, profilowanych zakrętów i tzw. hopek. Przeszkody stworzą zamkniętą pętlę. Tory zostaną zaprojektowane w taki sposób, żeby można było z nich korzystać nie tylko na rowerze, ale także na deskorolkach, rolkach czy hulajnodze. Tor EasyPump zostanie funkcjonalnie połączony ze skateparkiem. Ten z kolei będzie wykonany w technologii betonowej i będzie miał powierzchnię 91 m2. W projekcie uwzględniono cztery zasadnicze poziomy różnicy wysokości, największy 1,2 m. Na skateparku będzie można jeździć na rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz rowerach BMX.

Roboty budowlane, zgodnie z SIWZP, nie powinny zakończyć się później niż 30 listopada. Na wykonanie inwestycji wykonawca będzie potrzebował 3-4 miesięcy.

– To wersja optymistyczna, zakładająca, że nie napotkamy na niespodziewane przeszkody, np. obostrzenia wynikające z tytułu rozwijającej się pandemii – dodaje Dorota Pruszyńska.

Urząd Gminy Lubicz wnioskował także do Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” o pomoc w uzyskaniu dofinansowania unijnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z realizacją działania „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *