W gminie Zławieś Wielka powstanie Centrum Aktywności Społecznej

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka
Tak teraz wygląda budynek po nieistniejącej już Spółdzielni Kółek Rolniczych. Fot. nadesłane

Zdewastowane budynki po nieistniejącej już Spółdzielni Kółek Rolniczych niszczeją w samym centrum Złejwsi Wielkiej, burzą estetykę tego miejsca, odstraszając mieszkańców. To się wkrótce zmieni. Ruszył projekt rewitalizacji, dzięki któremu obiekt przejdzie gruntowny remont i po latach znów zacznie służyć mieszkańcom.

W chwili obecnej przestrzeń o powierzchni niemal 6 tys. m2, zajmowana dawniej przez bazę pojazdów Spółdzielni Kółek Rolniczych, jest zdegradowana. Budynki, garaże i plac manewrowy niszczeją, zaburzając odbiór estetyczny tego miejsca. 

REKLAMA

Przestrzeń, mimo że nieużytkowana od lat, ma bardzo duży potencjał. Znajduje się w centralnym punkcie miejscowości Zławieś Wielka, blisko szkoły i Urzędu Gminy – opisuje Justyna Przybyszewska, inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka. – Zdecydowaliśmy, że zostanie ona zaadaptowana na potrzeby lokalnej społeczności.

Co powstanie w budynkach? Gminne Centrum Aktywności Społecznej, które stanie się ośrodkiem szkoleniowo-doradczym. 

Chcemy zaktywizować naszych mieszkańców. W nowo powstającym centrum będą organizowane kursy zawodowe, szkolenia z doradztwa zawodowego czy zajęcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dodatkowo swoje miejsce będą tam mogły znaleźć organizacje pozarządowe z terenu naszej gminy – wymienia Krzysztof Rak.

Planowane działania mają na celu przede wszystkim promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym gminy, ale nie tylko. To także wyrównywanie szans, wspieranie rozwoju zawodowego mieszkańców i ożywienie gospodarcze na lokalnym rynku pracy. Ambitne projekty nie będą mogły jednak ruszyć, zanim do użytku nie zostanie oddana siedziba centrum.

Istniejący budynek przejdzie gruntowny remont, obejmujący chociażby termomodernizację ścian zewnętrznych, dachu i posadzek. Budynek gospodarczy zostanie zamieniony na toaletę zewnętrzną, teren wokół obiektów będzie utwardzony, powstaną miejsca postojowe i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Planujemy także m.in. montaż nowego ogrodzenia i oświetlenia – wyjaśnia Piotr Grodzki, inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka.

We wschodniej części działki zlokalizowana zostanie ponadto strefa do ćwiczeń fizycznych. Znajdą się w niej m.in. urządzenia siłowni plenerowej, z których będą mogły także korzystać osoby starsze i niepełnosprawne. Nie zabraknie stołów do gry w szachy i chińczyka. Zainstalowane zostaną także stojaki rowerowe, lampy parkowe, ławki i kosze na śmieci. Przy drewnianej wiacie znajdzie się punkt czerpalny wody, pojawią się również nasadzenia zieleni. 

Pierwsze prace już się rozpoczęły. Teren budowy został przekazany firmie z Młyńca Drugiego. Inwestycja pochłonie łącznie ponad 1,1 mln zł.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.