W gminie Obrowo trwa nabór wniosków do Akademii Zdolnych

Box2 Obrowo
fot. Pixabay

3 tys. zł – tyle wynosi wysokość stypendium przyznawanego w ramach Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo. Rozpoczął się już nabór wniosków do Akademii, do której można dostać się, mając wybitne wyniki w nauce bądź osiągnięcia artystyczne lub sportowe. Do grona stypendystów dołączyć mogą jedynie uczniowie pobierający naukę w szkołach na terenie gminy. 

Stypendia otrzyma łącznie 10 uczniów. Oprócz samych wypłat dostaną oni specjalne certyfikaty, poświadczające przynależność do Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo. Możliwość znalezienia się w elitarnym gronie to zachęta do tego, by rozwijać swoje pasje i zainteresowania, ale też przekuwać je w sukcesy. 

REKLAMA

– Akademia Zdolnych to wyjątkowy projekt skierowany do wyjątkowych uczniów – wyjaśnia wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. – Dzięki niemu możemy wspierać edukację uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Stworzyliśmy dla nich elitarny, pozaszkolny system motywacji. Poprzez Akademię chcemy promować naszych uczniów, ich aktywność i zainteresowania. W dłuższej perspektywie mamy nadzieję, że wzrośnie liczba laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych czy olimpiad.

Uczniowie uczęszczający do szkół na terenie gminy będą mogli liczyć na 3 tys. zł za rok szkolny 2020/2021. 10 stypendiów zostanie sfinansowanych ze środków budżetu gminy Obrowo. Do Akademii Zdolnych będzie można dostać się na trzy sposoby. Pierwszym są wybitne wyniki w nauce. Mowa tutaj o średniej rocznej ocen na poziomie co najmniej 5,10, a także zdobyciu tytułu laureata lub finalisty konkursów i olimpiad przedmiotowych, niezależnie od średniej ocen. Aby liczyć na stypendium za osiągnięcia artystyczne, trzeba być laureatem ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów i olimpiad. Z kolei w przypadku stypendiów sportowych, konieczne jest przynajmniej 3. miejsce w zawodach (indywidualnych lub drużynowych) na szczeblu wojewódzkim lub 5. miejsce na ogólnopolskim. Stypendium sportowe przeznaczone jest także dla członków kadry narodowej lub sportowców, którzy osiągnęli sukces w zawodach o randze międzynarodowej. Niezależnie od tego, którą drogą chce się zdobyć stypendium, konieczne jest posiadanie co najmniej dobrej oceny z zachowania. Dodatkowe punkty można otrzymać również za zaangażowanie w działalność społeczną i działalność na rzecz lokalnej społeczności. 

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Obrowo. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” do sekretariatu urzędu. Termin przyjmowania wniosków mija 15 czerwca. W przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Najlepsi uczniowie z terenu gminy stypendia mają otrzymywać każdego roku. Tegoroczne przyznanie stypendiów będzie pierwszym w historii wyróżnieniem w ramach Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo. Dzięki temu, że będzie można je otrzymać za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, stanowić będą motywację do rozwoju w wielu dziedzinach. Będzie to też sposób docenienia tych, którzy na swój sukces ciężko pracują. Już niedługo dowiemy się, kto znajdzie się w elitarnym gronie Akademii Zdolnych.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *