W gminie Obrowo powstaje Młodzieżowa Grupa Doradcza. Trwają zgłoszenia

Box2 Obrowo
fot. Pixabay

Młodzi ludzie, którzy chcieliby zaangażować się w samorządową działalność, nierzadko napotykają na bariery, spowodowane brakiem możliwości. W strukturach gmin nie ma dla nich miejsca, a władze nie zawsze słuchają głosu młodych mieszkańców. Naprzeciw potrzebom młodzieży postanowiono wyjść w gminie Obrowo, gdzie zadecydowano o powstaniu działającej przy wójcie Młodzieżowej Grupy Doradczej.

Inicjatywa ma na celu wykorzystanie potencjału, jaki drzemie w gminnej młodzieży. Powołanie Młodzieżowej Grupy Doradczej da szansę na zaangażowanie się w aktywne życie społeczne gminy, zwłaszcza tym, którzy chcieliby, ale do tej pory nie mieli do tego okazji. Punkt widzenia młodzieży nierzadko bywa ignorowany. W gminie Obrowo zwraca się jednak na niego uwagę. Nowa jednostka ma pomóc urzędnikom w wytyczaniu kierunku dalszego rozwoju gminy. To właśnie w młodzieży tkwi przyszłość i zaangażowanie jej w tak ważną rolę z pewnością zaowocuje za kilka lat. 

REKLAMA

– Zapraszam młodych mieszkańców naszej gminy do udziału w grupie doradczej. Chciałbym poznać wasz punkt widzenia na to, co dzieje się w naszym kraju i w gminie. Chciałbym również dawać wam poczucie, że jesteście dla mnie i dla gminy bardzo ważni. „Obrowo jest gminą dla młodych” – mam nadzieję, że wspólnie podpiszemy się pod tym hasłem – mówi wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński.

Gmina do nowo powstającej grupy zaprasza osoby w wieku 13-26 lat. Będzie ona działać przy samym wójcie, a więc jej członkowie będą mieli gwarancję, że ich głos zostanie wysłuchany. W skład Młodzieżowej Grupy Doradczej ma wchodzić około 15 osób, wybranych przez wójta spośród zgłoszonych kandydatur. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego w sekretariacie Urzędu Gminy lub mailowo, pod adresem mlodzi@obrowo.pl (w temacie wiadomości należy wpisać „Młodzieżowa Grupa Doradcza – zgłoszenie”). Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej gminy Obrowo. Każdy aspirujący do Grupy może przedstawić swoją kandydaturę, zawierając w zgłoszeniu informacje o sobie, ale i o swoich pomysłach. A pomysłowość i otwartość w kontaktach z innymi z pewnością będą zaletą. Kadencja Młodzieżowej Grupy Doradczej równa będzie kadencji wójta.

Pomysł na gminę dla młodych jest unikatowy w skali lokalnej. Istnienie Młodzieżowych Grup Doradczych to zjawisko rzadko spotykane. Punkt widzenia młodego człowieka potrafi jednak być zgoła inny niż spojrzenie wieloletniego samorządowca, a różnica nie zawsze musi przeważać na korzyść doświadczenia. Czy pomysł gminy Obrowo się sprawdzi? O tym przekonamy się być może już niedługo. Grupa ma zacząć działać w kwietniu. Napływ świeżej krwi w wytyczaniu kierunków rozwoju będzie więc można zauważyć już niedługo. Członkowie Młodzieżowej Grupy Doradczej nie będą pobierać wynagrodzenia. Oferuje się im przede wszystkim możliwość zajęcia stanowiska w ważnych tematach i przyjrzenie się z bliska mechanizmom funkcjonowania samorządu.

Czy inne gminy pójdą śladem gminy Obrowo i zarezerwują młodzieży miejsce przy dyskusyjnym stole? Wiele zależeć będzie od efektów. Inicjatywa na pewno warta jest odnotowania, a poczynania Młodzieżowej Grupy Doradczej będą bacznie obserwowane – to one dadzą realną odpowiedź na pytanie, jak duży potencjał drzemie w młodych ludziach.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *