W gminie Lubicz wybiorą sołtysów

Box2 Lubicz Wiadomości
Fot. nadesłane

Mieszkańcy gminy Lubicz przygotowują się do zebrań sołeckich, podczas których wybiorą swoje rady i włodarzy. Spotkania organizowane będą od 1 do 27 lutego.

Każde zebranie rozpoczynać się będzie o godz. 18.00, tak aby każdy z mieszkańców mógł dotrzeć na spotkanie po pracy. Jakie tematy zostaną poruszone?

REKLAMA

W świetlicach wiejskich przeprowadzone zostaną przede wszystkim wybory do rad sołeckich i na sołtysów. Zebrania będą również doskonałą okazją do spotkania z wójtem Markiem Nicewiczem, czy przekazania przez pracowników Urzędu Gminy Lubicz niezbędnych informacji.

Sołtys i rada sołecka są jednostkami pomocniczymi gminy. Wybierać ich może każdy stały i pełnoletni mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania, ujęty w stałym rejestrze wyborców w gminie.

Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są tajne, odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych na zebraniu wiejskim. Kandydaci nie mogą ubiegać się jednocześnie o stanowisko sołtysa i członka rady.

W pierwszej kolejności przeprowadza się zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

W przypadku niższej frekwencji w którejkolwiek z miejscowości zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. o godzinie 18.30.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *