W gminie Lubicz strajkuje 114 pracowników oświaty. Jak sytuacja wygląda w Waszych szkołach?

Box2 Lubicz Wiadomości
Fot. Łukasz Piecyk

W całej Polsce trwa strajk nauczycieli. Protestują także pracownicy szkół z regionu – w gminie Lubicz łącznie 114 osób.

Jak informuje Urząd Gminy Lubicz, do godz. 9.00 w sześciu szkołach na terenie gminy pojawiło się 28 uczniów. Znajdują się oni pod opieką dyrektorów i wicedyrektorów szkół.

REKLAMA

– Po porannej naradzie w urzędzie gminy w sprawie aktualnej sytuacji w szkolnictwie, wicewójt Wojciech Rakowiecki wraz z komisją oświaty w tej chwili wyjeżdżają na objazd szkół, aby sprawdzić sytuację na miejscu – czytamy na stronie urzędu.

Rano Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zamieściło na swojej stronie internetowej informację dla rodziców dotyczącą strajku nauczycieli.

Strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu lub w szkole oraz nie może stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek” – pisze Kuratorium Oświaty. „Dyrektor przedszkola/ szkoły ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku”.

Kuratorium wskazuje też, że zapewnienie opieki ma odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola lub szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

„Jeżeli dyrektor nie jest w stanie zorganizować opieki nad wszystkimi dziećmi czy uczniami, powinien zgłosić ten fakt organowi prowadzącemu przedszkole lub szkołę. Organ prowadzący odpowiada za działalność przedszkola, szkoły i do jego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Organ prowadzący powinien monitorować sytuację i być przygotowany na podjęcie działań umożliwiających wywiązanie się z tych obowiązków. Rodzicu, o czym powinieneś dowiedzieć się od dyrektora przedszkola, szkoły w sprawie strajku” – czytamy w komunikacie.

Więcej informacji na stronie kuratorium.

O co walczą nauczyciele? Początkowo związki zawodowe ZNP i FZZ żądały podwyżki w wysokości tysiąca złotych. Obecnie postulują 30 proc. podwyżki rozłożonej na dwie tury – 15 proc. od 1 stycznia i 15 proc. od 1 września tego roku.

– Nauczyciel powinien być wypoczęty i uśmiechnięty, mieć bezpieczną oraz godziwą zapłatę za swoją pracę – mówiła w ubiegłym tygodniu w rozmowie z „Tylko Toruń” Urszula Polak, szefowa toruńskiego ZNP. – Takimi chcemy być nauczycielami. Reforma nas przytłoczyła. Nie mamy czasu i zdrowia, by przygotować ucznia do dorosłego życia. Jeżeli teraz nic się nie zmieni, jak się nie obudzimy, zawód nauczyciela nie będzie już zawodem prestiżu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *