W gminie Lubicz sołtysów wybiorą w lutym [terminarz zebrań]

Box2 Lubicz Wiadomości
Kilka lat temu w Krobi z pieniędzy sołeckich m.in. ogrodzono plac zabaw. (fot. nadesłane)

Budowa siłowni zewnętrznej, doposażenie placu zabaw, zakup szafy do świetlicy, odwodnienie rowów, czy imprezy integracyjne. To przykładowe zadania, które w tym roku w gminie Lubicz zostaną zrealizowane z funduszu sołeckiego. Nad jego wykonaniem będą czuwać nowi sołtysi i nowe rady. Ich wybory już w lutym.

Gmina Lubicz była jednym z pierwszych w Polsce samorządów ustanawiających fundusz sołecki.  Można go porównać do budżetu obywatelskiego, który jednak pojawił się dopiero później.

REKLAMA

Fundusz sołecki, wyodrębniony z budżetu gminy, pozwala sołectwom na zrealizowanie niewielkich, lecz oczekiwanych przez mieszkańców zadań. W gminie Lubicz to prawie 563 tys. zł. Fundusz na poszczególne sołectwa jest rozdzielany według algorytmu podanego w ustawie, zależnego przede wszystkim od liczby mieszkańców. Kształtuje się on od 19 501 zł dla Brzezinka do 41 314 zł dla Lubicza Górnego i Dolnego, Grębocina, Gronowa, Krobi i Złotorii.

Warunek konieczny przyznania środków z funduszu sołeckiego to złożenie przez sołectwo do wójta gminy wniosku w roku poprzedzającym. Pismo to uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy: sołtysa, rady sołeckiej  lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Przepisy określają, że pieniądze z funduszu mogą być wydane na zadania własne gminy, służące poprawie życia mieszkańców i zgodne ze „Strategią rozwoju gminy”.

O tym, jakie przedsięwzięcia sołectwa zrealizują w roku 2019, zdecydowali w sierpniu ub. r. mieszkańcy. Na zebraniach sołeckich uchwalili m.in. doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, remont świetlic wiejskich, odwodnienie chodnika, warsztaty edukacyjne i imprezy integracyjne.

Nad prawidłowym wykonaniem tegorocznego funduszu sołeckiego będą czuwać nowi przedstawiciele wsi – sołtysi i rady sołeckie. Ich wybory odbędą się już w lutym.

W każdym z sołectw ustalono stałą godzinę rozpoczęcia zebrania na 18.00 – tak, by mieszkańcy mogli dotrzeć na nie po pracy.

Przypominamy, że sołectwa są jednostkami pomocniczymi gminy. Ich przedstawicieli, czyli sołtysów i rady sołeckie wybierać może każdy stały i pełnoletni mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania, ujęty w stałym rejestrze wyborców w gminie. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są tajne, odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności.

Lutowe zebrania wiejskie to również okazja uzyskania przydatnych informacji przygotowanych przez pracowników Urzędu Gminy Lubicz oraz spotkania się z nowym wójtem Markiem Nicewiczem.

Harmonogram zebrań

 • Brzezinko – 4.02.2019 r., godz. 18.00, remiza OSP
 • Brzeźno – 6.02, godz. 18.00, świetlica wiejska  
 • Grębocin – 7.02, godz. 18.00, szkoła podstawowa  
 • Gronowo – 8.02, godz. 18.00, szkoła podstawowa  
 • Grabowiec – 11.02, godz. 18.00, świetlica wiejska  
 • Jedwabno – 12.02, godz. 18.00, świetlica wiejska
 • Kopanino – 13.02, godz. 18.00, świetlica wiejska  
 • Krobia – 14.02, godz. 18.00, świetlica wiejska  
 • Lubicz Dolny – 21.02, godz. 18.00 sala gimnastyczna szkoły podstawowej
 • Lubicz Górny – 28.02, godz. 18.00 szkoła podstawowa
 • Młyniec Pierwszy – 15.02, godz. 18.00, remiza OSP
 • Młyniec Drugi – 18.02, godz. 18.00 remiza OSP w Młyńcu Pierwszym
 • Mierzynek – 22.02, godz. 18.00, świetlica wiejska
 • Nowa Wieś – 20.02, godz. 18.00, świetlica wiejska
 • Rogowo – 1.02, godz. 18.00, świetlica w remizie OSP
 • Rogówko – 25.02, godz. 18.00, świetlica w remizie OSP
 • Złotoria – 27.02, godz. 18.00, świetlica w remizie OSP

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.