W gminie Lisewo trwa program usuwania odpadów rolniczych

Box2 Wiadomości
fot. Bilal Kocabas

Gmina Lisewo otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu usuwania odpadów rolniczych, z którego skorzystają ci rolnicy, którzy w ubiegłym roku złożyli do urzędu odpowiednie wnioski. Kwota pozyskanej dotacji wynosi 39 940 zł i wynika z zadeklarowanej przez rolników wagi poszczególnych odpadów.

Dotacja z NFOŚiGW gminie Lisewo przyznana została w czerwcu. Wsparcie dla rolników udzielone zostanie na zasadach pomocy de minimis. Biorący udział w programie zobligowani byli do złożenia w Urzędzie Gminy specjalnego formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę, który dostępny był na stronie lisewo.com w zakładce „Informacja dotycząca usuwania odpadów rolniczych”. W formularzu konieczne było uwzględnienie otrzymanej pomocy de minimis za lata 2017-2019. Termin dostarczenia formularzy minął 19 czerwca. Z pomocy skorzystają ci, którym udało się zmieścić w tym terminie. Niedostarczenie formularza jest równoznaczne z nieotrzymaniem wsparcia.

REKLAMA

W ramach akcji od rolników zbierane będą odpady. Trzeba będzie jednak je posegregować i spakować według kategorii: folie po sianokiszonkach, czarne lub czarno-białe folie kiszonkarskie, worki po nawozach, big bagi po nawozach oraz sznurki. Całkowita masa powyższych odpadów zadecyduje o tym, czy zbierane będą również siatki. Wynika to z faktu, iż koszty odbioru i zagospodarowania 1 tony siatek są trzykrotnie wyższe niż w przypadku pozostałych odpadów. 

Odpady muszą być odpowiednio przygotowane do odbioru. Do folii, worków oraz big bagów nie można wkładać innych odpadów, takich jak np. opony czy sianokiszonka. Z folii należy natomiast usunąć pozostałe zanieczyszczenia, w tym ziemię w dużych ilościach. Dopuszczalne są jej śladowe ilości, które mogą być trudne do usunięcia. Warto wziąć to pod uwagę również dlatego, że duża ilość ziemi wpływa na wagę odpadów, co może mieć negatywne konsekwencje dla uczestników programu. Trzeba również zwrócić uwagę, by odpady nie były przygotowane do odbioru „luźno”. Powinny być jak najbardziej zwarte, np. ściśnięte sznurkiem. Urząd Gminy oraz przedsiębiorstwo zajmujące się odbieraniem odpadów będą mogły skontrolować, czy wszystko zostało poprawnie posortowane i spakowane. Zmieszane bądź nieoczyszczone w znacznym stopniu z różnego rodzaju pozostałości odpady mogą nie zostać przyjęte.

Rolnicy będą musieli ponieść koszty ważenia odpadów, które nastąpi w dniu ich odbioru. Trzeba będzie udać się wtedy do wyznaczonego przez gminę punktu ważenia. Stamtąd, z otrzymanym już dowodem wagowym, skierują się do miejsca zbiórki, którym będzie parking przy Gminnym Boisku Sportowym w Lisewie. 

Pozyskane przez gminę 39 940 zł jest kwotą ściśle określoną na podstawie deklaracji złożonych przez rolników w ubiegłym roku. Z uwagi na to, w przypadku, gdy niektórzy dostarczą większą ilość odpadów niż zadeklarowali, pieniędzy może nie wystarczyć. Decydująca będzie tutaj łączna masa wszystkich odpadów. Jeśli faktycznie będzie ich więcej, niż przewidywano, koszty usunięcia dodatkowych odpadów rozdzielone zostaną proporcjonalnie między tych rolników, którzy dostarczyli odpady o większej masie, niż zadeklarowali we wniosku. 

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.