W Chełmży zakończył się kolejny etap prac związanych z budową sieci kanalizacyjnych i wodociągowych

Box2 Chełmża Wiadomości
Na ul. Kościuszki prace postępują zgodnie z planem (fot. nadesłane)

Na działania w tym zakresie miasto przeznaczyło rekordową kwotę. Zmiany będą nie tylko korzyścią dla mieszkańców, ale i zachętą dla potencjalnych inwestorów.

Firma MELBUD S.A. zrealizowała część z zaplanowanych robót, mających poprawić jakość sieci kanalizacyjnych w Chełmży. Usprawnienie tego systemu poprawi komfort mieszkańców miasta, z których część może już korzystać z nowych sieci wodociągowych. Prace dotyczą głównie okolic osiedla Kościuszki.

REKLAMA

Dla części mieszkańców podłączenie do sieci kanalizacyjnej będzie oznaczało życie w zupełnie nowych warunkach – podkreśla Jerzy Czerwiński, burmistrz Chełmży. – Za nami jest już znacząca część sieci kanalizacyjnej deszczowej. Za moment będzie nowa droga. Mam tu na myśli ul. Kościuszki, której stan techniczny budził wiele wątpliwości.
Na ul. Kościuszki trwają jeszcze roboty budowlane, jednakże niedługo zostanie ona oddana do użytku.

Z tej części budowy, ul. Kościuszki, osiedle Pensjonatowe, zejdziemy zgodnie z harmonogramem robót do końca czerwca 2020 roku, przy sprzyjających warunkach pogodowych możliwe jest wcześniejsze zakończenie prac. To jest ten najbardziej uciążliwy odcinek. Zdaję sobie sprawę, że komunikacja ul. Kościuszki na Strużal jest problemem – wyjaśnia Jerzy Czerwiński.

Oddana została już natomiast ul. Głowackiego. Trwają prace związane z podbudową ulicy Kościuszki na odcinku prowadzącym do ul Głowackiego. Co ważne, wszystko odbywa się zgodnie z planem, a wykonawca dotrzymuje terminów.

To jest część wielkiej inwestycji, którą prowadzimy. Skończy się ona jesienią 2020 r., natomiast poszczególne odcinki już oddajemy. Wszystko odbywa się w terminie, nie jesteśmy nigdzie opóźnieni – zaznacza burmistrz.
„Wielka inwestycja” pochłonęła rekordową dla miasta kwotę. Przyczyni się to do znacznej poprawy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w mieście. Jest to istotne, gdyż brak takich sieci może okazać się problematyczny w przypadku np. deszczów nawalnych. To jest ogromne przedsięwzięcie. Nie mieliśmy jeszcze nigdy inwestycji za 26 mln zł. Wprowadza to nas do stanu 95 proc. skanalizowania całego miasta – mówi Jerzy Czerwiński.

Burmistrz podkreśla, że brak kanalizacji jest równy brakowi warunków do normalnego życia. Nie zachęca to również potencjalnych inwestorów.

Taka sytuacja nie sprzyja inwestowaniu na terenach, gdzie można by rozwijać budownictwo wielorodzinne, czy ulokować jakieś usługi – podkreśla burmistrz. – To jest planowe działanie skanalizowania części miasta. Z jednej strony budujemy nową kanalizację, z drugiej strony przebudowujemy starą.

Co do tego, że przebudowa sieci i ulic była konieczna, nie ma więc żadnych wątpliwości.

Ul. Kościuszki była bardzo ograniczona, jeśli chodzi o drożność. Miała ponad 100 lat. Dziś budujemy ją razem z rozdzieloną kanalizacją deszczową, która przy tych warunkach pogodowych, które są, dla miasta jest sprawą być albo nie być – zaznacza Jerzy Czerwiński. – Oczywiście również wymieniamy wodę i robimy nowe przyłącza, bo były już problemy z ciśnieniem.

Problemy z ciśnieniem wynikały głównie z rozbudowy osiedla domków jednorodzinnych oraz zwiększenia zapotrzebowania na wodę.

Myślę, że mało kto będzie miał tak duży stopień skanalizowania w okolicy. Oczywiście nie chodzi o rywalizację, a o poprawianie warunków życia naszych mieszkańców. Kanalizacja a inne formy odprowadzania ścieków to przepaść na korzyść kanalizacji – przekonuje burmistrz.

Prace jednak wciąż trwają. Jeśli wszystko nadal będzie szło zgodnie z planem, już w przyszłym roku mieszkańcy będą mogli odczuć pełne efekty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *