Uzupełnienie dla tarczy. Samorząd gminy Czernikowo zdecydował o zwolnieniu z podatku od nieruchomości

Box2 Czernikowo Wiadomości
fot. Pixabay

Radni z Czernikowa zdecydowali się odpowiedzieć na pakiet rozwiązań, przygotowany przez rząd w ramach „tarczy antykryzysowej”. Na ostatniej sesji Rady Gminy przyjęto dwie uchwały, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli złapać oddech. Przygotowane rozwiązania to kropla w morzu potrzeb, ale mogą stanowić uzupełnienie rządowej pomocy.

Samorządy nie zyskały wielu możliwości wsparcia przedsiębiorców. Właściwie jedynym narzędziem, przyznanym przez rząd, jest możliwość podjęcia decyzji w sprawie podatku od nieruchomości. Gmina Czernikowo zdecydowała się skorzystać z przydzielonych uprawnień tak szybko, jak to było możliwe. W środę 29 kwietnia odbyła się sesja Rady Gminy, na której podjęto dwie istotne w tej kwestii uchwały. Włodarze podkreślają, że zaproponowane rozwiązania mają mieć charakter uzupełniający i rozszerzający w stosunku do pomocy rządowej.

REKLAMA

Zdajemy sobie sprawę, iż zaproponowane rozwiązania stanowią promil potrzeb w obecnej, niezwykle trudnej sytuacji. Władze samorządowe uznały jednak, że przedstawione narzędzia pomocowe pozwolą zwiększyć intensywność wsparcia i uzupełnić rządową „tarczę antykryzysową” – informuje Tomasz Krasicki, wójt gminy Czernikowo.

Pierwsza z przyjętych uchwał dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości. Chodzi o grunty, budynki i budowle, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które znajdują się na terenie gminy Czernikowo. Ze zwolnienia mogą skorzystać przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami epidemii COVID-19. Samorząd precyzuje, że chodzi o przedsiębiorców działających w branży fryzjerskiej, kosmetycznej, gastronomicznej, rozrywkowej, hotelarskiej, sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej. Takie rozwiązanie przeznaczone jest przede wszystkim dla tych przedsiębiorców, którzy zmuszeni byli zamknąć swoje przedsiębiorstwa na czas epidemii. Zwolnienie obejmuje okres do 15 maja 2020 r.

Szacujemy, że z powodu zwolnienia z podatku od nieruchomości gminna kasa uszczupli się o ok. 50-60 tys. zł za kwartał – wyjaśnia Tomasz Krasicki.

Przedsiębiorcy z Czernikowa, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, mają również możliwość przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości. Dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek termin ten został przedłużony do 30 września 2020 r. To propozycja dla tych przedsiębiorców, którzy byli zmuszeni ograniczyć swoją działalność gospodarczą. Warunkiem zwolnienia z podatku od nieruchomości lub przedłużenia terminu jego płatności jest złożenie przez podatnika odpowiedniego wniosku z informacją o prowadzonej działalności gospodarczej (zwolnienie), oświadczenia o stratach (przedłużenie) oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (w obu przypadkach). Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca stracił z powodu epidemii, ale jego branży nie ma wśród wymienionych? Taki przedsiębiorca może złożyć niezależny wniosek do wójta z uzasadnieniem i przedłożeniem dokumentów finansowych, potwierdzających jego sytuację. 

Uchwały nie obejmują podatku od środków transportu, a branżę transportową kryzys także mocno dotknął. Z tego powodu zdecydowałem się umarzać taki podatek na indywidualne wnioski – tłumaczy Tomasz Krasicki.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy. Należy je złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *