Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ogranicza dostęp interesantów

Box2 Wiadomości Zławieś Wielka
fot. Urząd Gminy Zławieś Wielka

W związku z wprowadzonym stanem epidemii większość jednostek samorządowych zmieniła zasady funkcjonowania. Chodzi o ograniczenie bezpośredniego kontaktu pomiędzy urzędnikiem i interesantem, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Szczególne środki ostrożności wprowadził także Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 marca wprowadziło możliwość ograniczenia funkcjonowania urzędów i jednostek organizacyjnych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego. Urząd Gminy Zławieś Wielka, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników, zdecydował się skorzystać z takiej możliwości. W chwili obecnej zdecydowana większość zadań Urzędu Gminy realizowana jest w systemie zdalnym. Od poniedziałku 16 marca bezpośrednia obsługa interesantów w urzędzie została zawieszona do odwołania. Nie oznacza to jednak, że pracownicy urzędu nie będą realizować swoich obowiązków. Mieszkańcy mogą załatwiać swoje sprawy za pośrednictwem tradycyjnej poczty, telefonu, mediów elektronicznych lub platformy ePUAP. Zgłoszenia zgonów wymagają osobistej obecności, ale będą możliwe po uprzednim umówieniu się z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Telefonicznie należy kontaktować się także w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych, działalności gospodarczej i odpadów komunalnych. Wizyty osobiste w urzędzie będą możliwe tylko w szczególnych, uzasadnionych przypadkach po uprzednim umówieniu się. Z pracownikami Urzędu Gminy można kontaktować się telefonicznie od poniedziałku do piątku w dotychczasowych godzinach pracy placówki. Wszystkie opłaty, m.in. za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatek od nieruchomości, powinny być uiszczane przelewem internetowym na indywidualne rachunki bankowe, aby uniknąć wizyty w banku.

REKLAMA

Mamy świadomość, że zmiany w funkcjonowaniu urzędu mogą stanowić niedogodność, jednak robimy to w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy – tłumaczy Krzysztof Rak, zastępca wójta gminy Zławieś Wielka.

Dostęp interesantów do podległych jednostek także został ograniczony. Nie ma możliwości, aby osobiście załatwić sprawę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, Domu Kultury w Górsku, Gminnej Bibliotece Publicznej czy w Zakładzie Usług Komunalnych w Rzęczkowie. Wszystkie jednostki zachęcają do telefonicznego kontaktu z pracownikami. Zawieszona została także praca inkasentów z gminnego ZUK-u. Oznacza to, że od 16 marca zgłoszenia stanów liczników wody i ścieków także należy podawać telefonicznie. ZUK do odwołania wstrzymał także rozliczenia gotówkowe. W związku z wytycznymi ministerialnymi zamknięte musiały zostać szkoły, przedszkola i żłobki. Na terenie gminy nieczynne wobec tego pozostają placówki oświatowe w Górsku, Rzęczkowie, Złejwsi Wielkiej, Łążynie, Przysieku, Siemoniu, a także Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku i przedszkole w Złejwsi Małej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *